title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคปี2564โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่1ทางหลวงหมายเลข24ตอนแยกโคกตาล-หัวช้างระหว่างกม.289+960-กม.293+000RT.ปริมาณงาน3.040กม. 04/11/2563 คค06125/พ.1/e/33/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 9
47 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี2564งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ทางหลวงหมายเลข2375ตอนบักดอก-พนมดินตอน1ระหว่างกม.3+800-13+670ปริมาณงาน88,830ตร.ม. 04/11/2563 คค06125/พ.1/e/11/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 9
48 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี2564งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ทางหลวงหมายเลข224ตอนตาเมียง-หินโคนตอน1ระหว่างกม.216+025-กม.225+300ปริมาณงาน105,714ตร.ม. 04/11/2563 คค06125/พ.1/e/10/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 9
49 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำงบประมาณพ.ศ.2564งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ทางหลวงหมายเลข214ตอนจอมพระ-เชื้อเพลิงตอน1ระหว่างกม.195+228-กม.196+280และกม.199+985-กม.204+650ปริมาณงาน129,890ตร.ม. 03/11/2563 คค06125/พ.1/e/2/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 9
50 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ทางหลวงหมายเลข2081ตอนตาฮะ-ลำพังชูตอน3ระหว่างกม.58+150-กม.66+231ปริมาณงาน80,960ตร.ม. 03/11/2563 คค06125/พ.1/e/5/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 9
51 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี2564งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ทางหลวงหมายเลข226ตอนลำน้ำชี-บ้านพม่าตอน1ระหว่างกม.160+000-กม.161+744และกม.162+460-กม.166+978ปริมาณงาน133,759ตร.ม. 02/11/2563 คค06125/พ.1/e/1/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 9
52 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี2564งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ทางหลวงหมายเลข214ตอนปราสาท-ช่องจอมตอน2ระหว่างกม.261+588-กม.264+660ปริมาณงาน70,275 ตร.ม. 03/11/2563 คค06125/พ.1/e/6/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 9
53 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี2564งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ทางหลวงหมายเลข293ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองสุรินทร์ระหว่างกม.30+180-กม.33+030,กม..33+441-กม.35+253และกม.35+637-กม.36+696ปริมาณงาน92,436 ตร.ม. 03/11/2563 คค06125/พ.1/e/4/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 9
54 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี2564งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ทางหลวงหมายเลข214ห้วยพลับพลา-โคกปูนตอน2ระหว่างกม.119+420-กม.130+855ปริมาณงาน101,775 ตร.ม. 03/11/2563 คค06125/พ.1/e/7/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 9
55 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี2564งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ทางหลวงหมายเลข219ตอนห้วยพลับพลา-สตึกตอน2ระหว่างกม.90+900-กม.95+025ปริมาณงาน87,005ตร.ม. 03/11/2563 คค06125/พ.1/e/9/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 9
56 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี2564งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ทางหลวงหมายเลข2397ตอนนิคมสร้างตนเองปราสาท-ช้างหมอบพัฒนาระหว่างกม.0+800-กม.9+205ปริมาณงาน75,645ตร.ม. 03/11/2563 คค06125/พ.1/e/3/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 9
57 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี2564งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ทางหลวงหมายเลข2283ตอนสังขะ-บ้านด่าน ตอน2ระหว่าง กม.2+680-กม.15+820ปริมาณงาน119,422ตร.ม. 03/11/2563 คค06125/พ.1/e/8/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 9
58 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2563 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน บ้านพม่า - ห้วยทับทัน ตอน 1 ระหว่าง กม.200+810-กม.-203+000 ปริมาณงาน 2.190 กม. เวลาทำการ 120 วัน 11/08/2563 คค06125/พ.1/e/36/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
59 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ ทางหลวงหมายเลข 293 ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองสุรินทร์ ระหว่าง กม.27+940-กม.29+475 และ กม.30+048-กม.30+180 ปริมาณงาน 1.667 กม. 11/08/2563 คค06125/พ.1/e/37/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
60 กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพาน และอาคารระบายน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง สายทางในความควบคุมของแขวงศรีสะเกษที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 2111 ตอน โพนปลัด - ขุนหาญ ระหว่าง กม.36+400-กม.38+540 (เป็นตอนๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/03/2563 คค06125/พ.1/e/35/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
แสดง 46 ถึง 60 จาก 97 รายการ