title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 โครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวงสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์บนทางหลวงหมายเลข24ตอนจรอกใหญ่-กระเทียมระหว่างกม.181+872-กม.189+600และกม.195+800-กม.199+420เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน1แห่ง 10/11/2563 คค06125/พ.1/e/39/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 9
17 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ2564โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัยสายทางในความควบคุมของแขวงศรีสะเกษที่2ทางหลวงหมายเลข2111ตอนโพนปลัด-ขุนหาญระหว่างกม.28+690-กม.36+400(เป็นตอนๆ)ปริมาณงาน1แห่ง) 10/11/2563 คค06125/พ.1/e/43/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 9
18 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรขนส่งประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564งานยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่2ทางหลวงหมายเลข2248ตอนซำหวาย-บุณฑริกระหว่างกม.90+570-กม.92+400ปริมาณงาน1แห่ง 10/11/2563 คค06125/พ.1/e/40/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 9
19 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคประจำปีงบประมาณ2564สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่2พัฒนาทางหลวงหมายเลข2182ตอนเดชอุดม-โนนเรียงระหว่างกม.2+730-กม.7+000ปริมาณงาน1แห่ง 10/11/2563 คค06125/พ.1/e/41/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 9
20 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี2564สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่1งานฟื้นฟูทางหลวงทางหลวงหมายเลข 231ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานีระหว่างกม.12+900-กม.15+218ปริมาณงาน1แห่ง 09/11/2563 คค06125/พ.1/e/32/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 9
21 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรขนส่งประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่1กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงทางหลวงหมายเลข226ตอนห้วยขะยุง-วารินชำราบระหว่างกม.314+300-กม.316+000ปริมาณ1แห่ง 09/11/2563 คค06125/พ.1/e/30/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 9
22 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี2564สายทางในความควบคุมของแขวงอุบลราชธานที่1งานฟื้นฟูทางหลวงทางหลวงหมายเลข212ตอนหนองยอ-อุบลราชธานีระหว่างกม.578+100-กม.579+100ปริมาณงาน1แห่ง 09/11/2563 คค06125/พ.1/e/29/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 9
23 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564สายทางในความควบคุมของแขวงอำนาจเจริญพัฒนาทางหลวงหมายเลข202ตอนหนองผือ-เขมราฐระหว่างกม.387+325-กม.388+580ปริมาณงาน1แห่ง 09/11/2563 คค06125/พ.1/e/31/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 9
24 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวงปี2564สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ทางหลวงหมายเลข2081ตอนตาฮะ-ลำพังชูตอน2ระหว่างกม.32+850-กม.33+300และ38+720-กม.40+000ปริมาณงาน1แห่ง 06/11/2563 คค06125/พ.1/e/25/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 9
25 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ2564โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัยสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์บนทางหลวงหมายเลข214ตอนเชื้อเพลิง-ปราสาทระหว่างกม.214+922-กม.218+383ปริมาณงาน1แห่ง 06/11/2563 คค06125/พ.1/e/26/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 9
26 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี2564งานบำรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่1ทางหลวงหมายเลข24ตอนห้วยสำราญ-แยกโคกตาล-หัวช้างระหว่างกม.279+510-กม.287+447 LT.(เป็นตอนๆ)ปริมาณงาน77,147 SQ.M. 06/11/2563 คค06125/พ.1/e/28/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 9
27 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวงปี2564งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวงสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ทางหลวงหมายเลข2081ตอนตาฮะ-ลำพังชูตอน1ระหว่างกม.16+280-กม.18+830ปริมาณงาน1แห่ง 06/11/2563 คค06125/พ.1/e/24/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 9
28 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี2564งานฟื้นฟูทางหลวงสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสุรินทร์ทางหลวงหมายเลข226ตอนบ้านพม่า-ห้วยทับทันระหว่าง กม.203+813-กม.204+943 ปริมาณงาน1แห่ง 06/11/2563 คค06125/พ.1/e/22/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 9
29 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคประจำปีงบประมาณ2564สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่2ทางหลวงหมายเลข221ตอนศรีสะเกษ-ภูเงินระหว่างกม.23+700-กม.30+100(เป็นตอนๆ)ปริมาณงาน54,300ตร.ม. 06/11/2563 คค06125/พ.1/e/37/564 สำนักงานทางหลวงที่ 9
30 แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่1พัฒนาทางหลวงหมายเลข23ตอนบ้านสวน-เขื่องในระหว่างกม.242+350-กม.244+500ปริมาณงาน1แห่ง 06/11/2563 คค06125/พ.1/e/27/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 9
แสดง 16 ถึง 30 จาก 97 รายการ