title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
วันมาฆบูชา ปี 63
ลงวันที่ 08/02/2563

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) โดยนายสุรชัย สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งเพื่อส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่) จังหวัดอุบลราชธานี


'