title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประชุมการควบคุมคุณภาพความเรียบของผิวทาง
ลงวันที่ 05/02/2563

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุรชัย สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) เป็นประธานในการกล่าวเปิดประชุม เรื่องเตรียมความพร้อมแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพความเรียบของผิวทาง ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแขวงทางหลวงและหมวดทางหลวงในสังกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 9


'