title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
มอบเสื้อโปโลสีเหลืองตราสัญลักษ์ 72 พรรษา
ลงวันที่ 21/05/2567

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.00 น. นายชยุธ โลหกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้มอบเสื้อโปโลสีเหลืองตราสัญลักษ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ให้กับผู้อำนวยการส่วน/ฝ่าย เพื่อเป็นตัวแทนแจกจ่ายให้กับข้าราชการสำนักงานทางหลวงที่ 9 ณ สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)

 


'