title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ทำบุญตักบาตรสำนักงาน ไหว้ศาลนางพญาไทรงาม และไหว้พระพิฆเนศ
ลงวันที่ 09/05/2567

วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สำนักงานทางหลวงที่ ๙ (อุบลราชธานี) ได้ทำบุญตักบาตรสำนักงานไหว้ศาลนางพญาไทรงาม, ไหว้พระพิฆเนศ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สำนักงานเจ้าหน้าที่ และครอบครัวที่พักอาศัยในสำนักงานทางหลวงที่ ๙ โดยมีนายชยุธ โลหกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๙ พร้อมด้วย รส.ทล.๙.๑, รส.ทล.๙.๒, ผอ.ขท.ในสังกัด ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ ๙ และครอบครัวมาร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง ณ บริเวณศาลนางพญาไทรงาม สำนักงานทางหลวงที่ ๙ (อุบลราชธานี)

 


'