title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของเครื่องใช้
ลงวันที่ 19/08/2564

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 นายชยุธ โลหกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 ผู้อำนวยการส่วน และหัวหน้าฝ่าย นำอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของเครื่องใช้ ได้แก่ ชุด PPE แอลกอฮอล์ ถุงมือยาง หน้ากากอนามัย ผ้าห่ม ผ้าเช็ดตัว ยาสีฟัน แปรงสีฟัน สบู่ ยากันยุง ฯลฯ ไปมอบให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งมีผู้ป่วยประมาณ 70 คน ณ ศูนย์พักคอยบ้านคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสัมพันธ์ กุลพร สาธารณสุขอำเภอวารินชำราบเป็นผู้รับมอบ


'