title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
BIG Cleaning Day
ลงวันที่ 19/08/2564

วันพฤหัสบดี ที่ 19 สิงหาคม 2564 นายชยุธ โลหกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ประจำปี 2564 (New normal BIG Cleaning Day) ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานทางหลวงที่ 9 ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้อยู่ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (COVID-19) จึงเน้นให้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในบริเวณพื้นที่สำนักงานเพื่อเป็นการป้องกันเชื้อไวรัส (COVID-19)


'