title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค COVID -19
ลงวันที่ 24/03/2563

วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 16.00 น. สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้ประสานให้ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำพนักงานทำความสะอาด ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส COVID -19 มาตรการป้องกัน ควบคุม และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และกรมทางหลวง ณ ภายในสำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)


'