แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
121 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 31 รายการ 06/01/2563 615/60/63/51 แขวงทางหลวงสุรินทร์
122 งานจัดซื้อไฟฉุกเฉินพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับงานซ่อมบำรุงทาง 25/12/2562 615/60/63/47 แขวงทางหลวงสุรินทร์
123 งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 17/12/2562 615/35/63/38 แขวงทางหลวงสุรินทร์
124 งานจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (Pre-mix) จำนวน 1,500 ถุง 17/12/2562 615/60/63/37 แขวงทางหลวงสุรินทร์
125 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (สีจราจร) รวม ๓ รายการ 13/12/2562 615/60/63/36 แขวงทางหลวงสุรินทร์
126 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 12/12/2562 615/60/63/35 แขวงทางหลวงสุรินทร์
127 งานจัดซื้อยางแอสฟัลท์อิมัลชั่น ชนิดยาง CMS-2h จำนวน 90 ถัง 12/12/2562 615/60/63/34 แขวงทางหลวงสุรินทร์
128 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 27 รายการ 11/12/2562 615/60/63/30 แขวงทางหลวงสุรินทร์
129 งานจ้างเหมาตัดหญ้าลาดคันทาง ๒ ข้างทาง สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงท่าตูม แขวงทางหลวงสุรินทร์ ปริมาณงาน ๑๕๘,๒๐๐ ตร.ม. 04/12/2562 615/-/63/13 แขวงทางหลวงสุรินทร์
130 งานจ้างเหมาตัดหญ้าลาดคันทาง ๒ ข้างทาง สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงศีขรภูมิ แขวงทางหลวงสุรินทร์ ปริมาณงาน ๒๕๘,๐๐๐ ตร.ม. 04/12/2562 615/-/63/12 แขวงทางหลวงสุรินทร์
131 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (สีจราจร) จำนวน 3 รายการ 26/11/2562 615/60/63/26 แขวงทางหลวงสุรินทร์
132 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผ่นสะท้อนแสง) จำนวน 3 รายการ 26/11/2562 615/60/63/25 แขวงทางหลวงสุรินทร์
133 งานจัดซื้อหินขนาดต่างๆ เข้า Stock แขวงทางหลวงสุรินทร์ โดยกองสต๊อกไพล์ที่หมวดทางหลวงในสังกัด 25/11/2562 615/60/63/23 แขวงทางหลวงสุรินทร์
134 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 28 รายการ 25/11/2562 615/60/63/21 แขวงทางหลวงสุรินทร์
135 งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 21 รายการ 25/11/2562 615/45/63/20 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 121 ถึง 135 จาก 158 รายการ