แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุมที่ ๐๓๐๓ ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๙๖+๒๘๐ - กม.๑๙๘+๕๘๐ ปริมาณงาน ๕๙,๒๓๘ ตร.ม. 06/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.24/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
92 งานจัดซื้อหินขนาดต่างๆ เข้า Stock แขวงทางหลวงสุรินทร์ โดยกองสต๊อกไพล์ที่หมวดทางหลวงในสังกัดแขวงทางหลวงสุรินทร์ 05/03/2563 615/60/63/108 แขวงทางหลวงสุรินทร์
93 งานจัดซื้อยางแอสฟัลท์อิมัลชั่น ชนิดยาง CMS-2h มอก.371-2530 05/03/2563 615/60/63/106 แขวงทางหลวงสุรินทร์
94 จ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง(ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๑ ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๐ ตอน ตาฮะ - ลำพังชู ระหว่าง กม.๓๔+๕๐๐ - กม.๓๕+๑๔๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 05/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.16/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
95 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๗๕ ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๐ ตอน บักดอก - พนมดิน ระหว่าง กม.๒๖+๓๐๐ - กม.๒๘+๔๕๐ ปริมาณงาน ๑๙,๓๕๐ ตร.ม. 04/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.15/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
96 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๙ ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๑ ตอน รัตนบุรี - ห้วยจริง ระหว่าง กม.๖+๔๖๕ - กม.๘+๖๘๕ ปริมาณงาน ๑๙,๙๘๐ ตร.ม. 13/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.34/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
97 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๒๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน แยกเข้าช่องจอม - ปวงตึก ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๘๔๑ - กม.๒+๒๑๐ ปริมาณงาน ๑๘,๙๙๐ ตร.ม. 13/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.33/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
98 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ท่าตูม - หนองฮู ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓๓+๙๐๐ - กม.๓๖+๒๖๐ ปริมาณงาน ๒๑,๒๔๐ ตร.ม. 03/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.22/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
99 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ลำดวน - สังขะ ระหว่าง กม.๒๔+๑๑๐ - กม.๒๕+๘๒๐ ปริมาณงาน ๓๖,๙๘๘ ตร.ม. 02/03/2563 สัญญาเลขที่่ สร.25/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
100 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ห้วยพลับพลา - สตึก ระหว่าง กม.๘๑+๔๐๐- กม.๘๓+๐๓๕ และ กม.๙๐+๕๐๐ - กม.๙๐+๙๐๐ ปริมาณงาน ๔๒,๐๔๓ ตร.ม. 02/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.26/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
101 งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล รวม ๙,๐๐๐ ลิตร 02/03/2563 615/35/63/99 แขวงทางหลวงสุรินทร์
102 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๘๓ ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๐ ตอน สังขะ - บ้านด่าน ระหว่าง กม.๑๕+๘๒๐ - กม.๑๗+๒๐๐ ปริมาณงาน ๑๒,๖๕๕ ตร.ม. 28/02/2563 สัญญาเลขที่ สร.23/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
103 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผ่นสะท้อนแสง) รวม 2 รายการ 20/02/2563 615/60/63/93 แขวงทางหลวงสุรินทร์
104 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ CS ๐๔๐๐ ตอน ตาเมียง - หินโคน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๐๐+๖๐๐ - กม.๒๐๑+๐๙๐ , กม.๒๐๗+๗๐๐ - กม.๒๐๘+๑๙๐ , กม.๒๑๘+๙๐๐ - กม.๒๑๙+๓๙๐ และ กม.๒๒๑+๑๒๕ - กม.๒๒๑+๖๑๕ ผลผลิต ๔ แห่ง ปริมาณงาน ๖๔ ต้น 20/02/2563 สัญญาเลขที่ สร.1/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
105 งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ 17/02/2563 615/45/63/91 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 91 ถึง 105 จาก 158 รายการ