แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 งานจัดซื้อไฟฉุกเฉินพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับงานซ่อมบำรุงทาง จำนวน 4 ชุด 02/04/2563 615/60/63/139 แขวงทางหลวงสุรินทร์
62 งานจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (Pre-mix) ตามมาตรฐานที่ ทล.ม.407/2542 02/04/2563 615/60/63/137 แขวงทางหลวงสุรินทร์
63 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน จอมพระ - ศีขรภูมิ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๓๐+๖๙๕ (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑,๗๘๒ อัน 30/03/2563 - แขวงทางหลวงสุรินทร์
64 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน รัตนบุรี - ห้วยจริง ระหว่าง กม.๑๒+๙๕๐ - กม.๑๓+๙๕๐ , กม.๑๖+๗๐๐ - กม.๑๗+๗๐๐ , กม.๑๘+๘๕๐ - กม.๑๙+๘๕๐ และ กม.๒๓+๐๗๕ - กม.๒๔+๐๗๕ ผลผลิต ๔ แห่ง 26/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.28/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
65 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๓๑ รายการ 25/03/2563 615/60/63/127 แขวงทางหลวงสุรินทร์
66 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผ่นสะท้อนแสง) รวม 1 รายการ 25/03/2563 615/60/63/128 แขวงทางหลวงสุรินทร์
67 จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน ตาฮะ - จอมพระ ระหว่าง กม.๑๓๔+๘๒๕ - กม.๑๓๕+๑๘๕ (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๓๖๐ เมตร 25/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.27/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
68 งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ฝาปิดโคนเสาไฟฟ้า) จำนวน 250 ชิ้น 23/03/2563 615/45/63/126 แขวงทางหลวงสุรินทร์
69 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ 23/03/2563 615/60/63/125 แขวงทางหลวงสุรินทร์
70 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน ลำน้ำชี - บ้านพม่า ระหว่าง กม.๑๗๓+๘๕๖ - กม.๑๗๔+๔๐๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 17/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.41/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
71 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖๒ ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๐ ตอน สำโรงทาบ - ม่วงหมาก ระหว่าง กม.๒๖+๑๗๕ - กม.๒๗+๐๔๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 17/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.40/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
72 จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน ตาฮะ - จอมพระ ระหว่าง กม.๑๔๑+๐๐๐ - กม.๑๔๑+๕๖๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 17/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.42/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
73 จ้างก่อสร้างงานฉาบผิวแอสฟัลต์ โดยวิธี Para Slurry Seal Type III ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๙ ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๑ ตอน รัตนบุรี - ห้วยจริง ระหว่าง กม.๑๔+๒๕๐ - กม.๑๖+๐๐๐ และกม.๑๗+๒๕๐ - กม.๒๓+๕๐๐ ปริมาณงาน ๘๒,๘๑๕ ตร.ม. 17/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.30/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
74 จ้างก่อสร้างงานฉาบผิวแอสฟัลต์ โดยวิธี Para Slurry Seal Type III ทางหลวงหมายเลข ๒๓๗๑ ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๑,๐๑๐๒ ตอน ศีขรภูมิ - ศรีณรงค์ - สังขะ ระหว่าง กม.๙+๖๙๐ - กม.๑๘+๗๒๐ ปริมาณงาน ๘๒,๒๗๖ ตร.ม. 17/03/2563 สัญญาเลขที่ สร.35/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
75 งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล รวม ๙,๐๐๐ ลิตร 16/03/2563 615/35/63/117 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 61 ถึง 75 จาก 158 รายการ