แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (สีตีเส้นจราจร) รวม 3 รายการ 22/04/2563 615/60/63/170 แขวงทางหลวงสุรินทร์
47 งานจัดซื้อป้ายไฟลูกศรกระพริบ LED จำนวน ๑๖ ชุด 21/04/2563 615/60/63/169 แขวงทางหลวงสุรินทร์
48 งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไฟสัญญาณกระพริบ) รวม 3 รายการ 20/04/2563 615/45/63/165 แขวงทางหลวงสุรินทร์
49 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ไม้เนื้อแข็ง) 15/04/2563 615/60/63/159 แขวงทางหลวงสุรินทร์
50 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผ่นสะท้อนแสง) รวม 4 รายการ 15/04/2563 615/60/63/158 แขวงทางหลวงสุรินทร์
51 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 3 รายการ 15/04/2563 615/60/63/155 แขวงทางหลวงสุรินทร์
52 งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รวม ๓ รายการ 13/04/2563 615/45/63/153 แขวงทางหลวงสุรินทร์
53 งานจัดซื้อยางแอสฟัลท์อิมัลชั่น ชนิดยาง CMS-2h จำนวน 90 ถัง 10/04/2563 615/60/63/150 แขวงทางหลวงสุรินทร์
54 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 35 รายการ 08/04/2563 615/60/63/148 แขวงทางหลวงสุรินทร์
55 งานจัดซื้อแอสฟัลท์คอนกรีต มาตรฐานที่ ทล.ม.408/2532 รวม 163 ตัน 03/04/2563 615/60/63/141 แขวงทางหลวงสุรินทร์
56 งานจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (Pre-mix) ตามมาตรฐานที่ ทล.ม.407/2542 07/04/2563 615/60/63/145 แขวงทางหลวงสุรินทร์
57 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ไม้เนื้อแข็ง) จำนวน 12 รายการ 07/04/2563 615/60/63/143 แขวงทางหลวงสุรินทร์
58 จ้างก่อสร้างงานอาคารที่พักอาศัยระดับปฏิบัติการและชำนาญการ(ระดับ๓-๔) สำหรับหัวหน้าหมวดทางหลวงสังขะ ตามแบบมาตรฐานบ้านพักอาศัย ๙๐ ตารางเมตร ของกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๘๘ CS ๐๑๐๐ ตอน หนองยาว - ลำดวน ที่ กม.๔+๕๑๐(ขวาทาง) ปริมาณงาน ๑ หลัง 03/04/2563 สัญญาเลขที่ สร.39/2563 แขวงทางหลวงสุรินทร์
59 งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 02/04/2563 615/35/63/138 แขวงทางหลวงสุรินทร์
60 งานจัดซื้อวัสดุุไฟฟ้าและวิทยุ รวม 3 รายการ 02/04/2563 615/45/63/140 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 46 ถึง 60 จาก 158 รายการ