แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
136 งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 21/11/2562 615/35/63/15 แขวงทางหลวงสุรินทร์
137 งานจ้างเหมาดำเนินการตัดหญ้าลาดคันทาง 2 ข้างทาง กว้างข้างละ 4.00 เมตร และเกาะกลางถนน กว้าง 4.10 - 9.00 เมตร สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงสังขะ แขวงทางหลวงสุรินทร์ ปริมาณงาน 685,710 ตารางเมตร 12/11/2562 615/-/63/11 แขวงทางหลวงสุรินทร์
138 งานจ้างเหมาดำเนินการตัดหญ้าลาดคันทาง 2 ข้างทาง กว้างข้างละ 2.00 เมตร สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงสุรินทร์ แขวงทางหลวงสุรินทร์ ปริมาณงาน 260,000 ตารางเมตร 11/11/2562 615/-/63/10 แขวงทางหลวงสุรินทร์
139 งานจัดซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นไม้) รวม 1 รายการ 11/11/2562 615/70/63/14 แขวงทางหลวงสุรินทร์
140 จ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๗ CS ๐๑๐๒ ตอน ลำดวน – สังขะ ที่ กม.๒๗+๓๗๐ (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน ๑ งาน 07/11/2562 615/-/63/7 แขวงทางหลวงสุรินทร์
141 งานจัดซื้อยางแอสฟัลท์อิมัลชั่น ชนิดยาง CRS-2 มอก.371-2530 จำนวน 50 ถัง 01/11/2562 615/60/63/13 แขวงทางหลวงสุรินทร์
142 งานจัดซื้อยางแอสฟัลต์อิมัลชั่น ชนิดยาง Cms-2h มอก.371-2530 จำนวน 90 ถัง 18/10/2562 615/60/63/7 แขวงทางหลวงสุรินทร์
143 งานจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป(Pre-mix) ตามมาตรฐานที่ ทลม.407 /2542 จำนวน 800 ถุง 18/10/2562 615/60/63/6 แขวงทางหลวงสุรินทร์
144 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุมที่ ๐๓๐๑ ตอน ลำน้ำชี - บ้านพม่า ระหว่าง กม.๑๗๖+๒๒๕ - กม.๑๗๖+๖๑๐ ปริมาณงาน ๐.๓๘๕ กม. 04/09/2562 สัญญาเลขที่ สร.49/2562 แขวงทางหลวงสุรินทร์
145 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุมที่ ๐๓๐๒ ตอน บ้านพม่า - ห้วยทับทัน ระหว่าง กม.๒๐๙+๖๐๐ - กม.๒๑๐+๐๐๐ ปริมาณงาน ๐.๔๐๐ กม. 04/09/2562 สัญญาเลขที่ สร.50/2562 แขวงทางหลวงสุรินทร์
146 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุมที่ ๐๓๐๒ ตอน บ้านพม่า - ห้วยทับทัน ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๑๑+๕๓๐ - กม.๒๑๒+๑๐๐ ปริมาณงาน ๐.๕๗๐ กม. 11/07/2562 สร.48/2562 แขวงทางหลวงสุรินทร์
147 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ CS ๐๓๐๓ ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ระหว่าง กม.๒๐๗+๒๑๕ - กม.๒๐๗+๗๖๕ ปริมาณงาน ๐.๕๕๐ กม. 05/07/2562 สร.44/2562 แขวงทางหลวงสุรินทร์
148 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๑ CS ๐๑๐๐ ตอน ตาฮะ - ลำพังชู ระหว่าง กม.๑๐+๐๐๐ - กม.๑๑+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑.๔๐๐ กม. 05/07/2562 สร.45/2562 แขวงทางหลวงสุรินทร์
149 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ CS ๐๓๐๑ ตอน ลำน้ำชี - บ้านพม่า ระหว่าง กม.๑๗๕+๑๐๐ - กม.๑๗๕+๕๔๐ ปริมาณงาน ๐.๔๔๐ กม. 05/07/2562 สร.46/2562 แขวงทางหลวงสุรินทร์
150 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ CS ๐๓๐๒ ตอน บ้านพม่า - ห้วย ทับทัน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๐๓+๐๐๐ - กม.๒๐๓+๔๘๐ ปริมาณงาน ๐.๔๘๐ กม. 05/07/2562 สร.47/2562 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 136 ถึง 150 จาก 158 รายการ