แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ติดต่อแขวงทางหลวงสุรินทร์
ลงวันที่ 09/11/2561

แขวงทางหลวงสุรินทร์

395 ถนนปัทมานนท์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000

โทร 044-511381

โทรสาร 044-514620

E-mail : Surinhighway395@gmail.com


'