f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อแผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง DIAMOND GRADE FLUORESCENT ขนาด 30 นิ้ว 26/05/2563 160,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/2563 12,395.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อหินใหญ่ ขนาด 15-30 cm. จำนวน 46 ลบ.ม. (69 ตัน) 26/05/2563 34,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 4 รายการ 25/05/2563 5,050.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC. 21/05/2563 48,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อทรายหยาบจำนวน 17 ลบ.ม. 20/05/2563 6,120.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อปูนซีเมนต์ผสม จำนวน 145 ถุง 19/05/2563 22,475.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จ้างเหมาซ่อมแซมบูรณะทรัพย์สินราชการที่เสียหายให้คืนสู่สภาพเดิมและใช้งานได้ตามปกติพื้นที่ควบคุมของหมวดทางหลวงศรีรัตนะ ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงินที่ กม.4+660 (เกาะกลางถนน) 19/05/2563 40,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 21 รายการ 15/05/2563 106,255.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 9 รายการ 14/05/2563 8,027.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุโยธาจำนวน 9 รายการ 14/05/2563 24,920.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC. 15/04/2563 31,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ 180 KSC. 14/05/2563 17,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ 13/05/2563 26,929.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุโยธาจำนวน 3 รายการ 13/05/2563 30,950.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 482 รายการ