f
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 27/08/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 508 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 07/04/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2335 ตอน ภูมิซรอล - สำโรงเกียรติ ระหว่าง กม.0+040 - กม.14+785 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 32,746 ตารางเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 03/04/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ภูเงิน - แยกการช่าง ระหว่าง กม.51+848 - กม.53+295 (LT.,RT.) เป็นตอนๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 03/04/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 งานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน บ้านด่าน - ซำหวาย ระหว่าง กม.27+500 - กม.30+800 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 03/04/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ภูเงิน - แยกการช่าง ระหว่าง กม.51+848 - กม.53+295 (LT.,RT.) เป็นตอนๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
6 03/04/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 งานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 2214 ตอน นากระแซง - บ้านดวน ระหว่าง กม.14+450 - กม.16+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 27/03/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงศรีรัตนะ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 26/03/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ก่อสร้างอาคารที่ทำการหมวดทางหลวงศรีรัตนะ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง (แบบโมเดิร์น) ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 26/03/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ก่อสร้างอาคารที่ทำการหมวดทางหลวงน้ำขุ่น ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง (แบบโมเดิร์น) ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 24/03/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน ตอน 1 ระหว่าง กม.6+465 - กม.13+665 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 49 รายการ