f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุโยธาจำนวน 34 รายการ 24/09/2563 636/60/63/317 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
2 ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) IP แบบมุมมองคงที่ จำนวน 3 ชุด 24/09/2563 636/40/63/316 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
3 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 4 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 636/63/ซ่อม/43 ลงวันที่ 23 กันยายน 2563 24/09/2563 636/30/63/63 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
4 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 2400 บีทียู จำนวน 5 เครื่อง 23/09/2563 636/40/63/315 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
5 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 18000 บีทียู 23/09/2563 636/40/63/314 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
6 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 11 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 636/63/ซ่อม/41 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 22/09/2563 636/30/63/62 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
7 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดจำนวน 9 รายการ 22/09/2563 636/40/63/312 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
8 ซื้อโคมสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) จำนวน 11 ดวง 22/09/2563 636/45/63/311 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
9 ซื้อหางพ่วงลากจูงไม่มีเครื่องยนต์ (รถพ่วงสำหรับปิคอัพลากแบบลำเลียงรถตักหน้าขุดหลัง) จำนวน 1 เครื่อง 22/09/2563 636/40/63/309 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
10 ซื้อเครื่องย่อยกิ่งไม้ (เครื่องทำขี้เลื่อย) จำนวน 1 เครื่อง 22/09/2563 636/40/63/310 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
11 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. จำนวน 23 CU.M. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2563 636/60/63/306 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
12 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. จำนวน 31 CU.M. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2563 636/60/63/307 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
13 ซื้อชุดโต๊ะประชุม จำนวน 3 ชุด 21/09/2563 636/40/63/305 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
14 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. จำนวน 30 CU.M. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2563 636/60/63/308 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
15 ซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน 50 ตัว 21/09/2563 636/40/63/304 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 594 รายการ