f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 2335 ตอน ภูมิซรอล - สำโรงเกียรติ ตอน 1 ที่บริเวณ กม.22+900 (แยกสามเส้า) ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/05/2566 คค 06053/พ.1/e.44/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
2 งานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 2335 ตอน ภูมิซรอล - สำโรงเกียรติ ตอน 2 ระหว่าง กม.24+100 - กม.27+300 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/05/2566 คค 06053/พ.1/e.45/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
3 งานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน ระหว่าง กม.37+200 - กม.39+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/04/2566 คค 06053/พ.1/e.39/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
4 งานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข 2111 ตอน โพนปลัด - ขุนหาญ ระหว่าง กม.21+000 - กม.24+100 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/04/2566 คค 06053/พ.1/e.40/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
5 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) ตามใบเบิกเลขที่ 636/66/เพื่อสต็อก/1 ลงวันที่ 26 มกราคม 2566 08/03/2566 636/40/66/38 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
6 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน แยกการช่าง - นากระแซง ตอน 1 บริเวณ กม.345+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/11/2565 คค 06053/พ.1/e.15/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
7 งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน กันทรลักษ์ - กันทรารมย์ ระหว่าง กม.7+700 - กม.8+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/11/2565 คค 06053/พ.1/e.12/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
8 ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ภูเงิน - แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ระหว่าง กม.86+353 - กม.86+781 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/11/2565 คค 06053/พ.1/e.28/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
9 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน แยกการช่าง - นากระแซง ตอน 1 บริเวณ กม.345+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/10/2565 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
10 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หัวช้าง - แยกการช่าง ตอน 3 บริเวณ กม.319+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/10/2565 คค 06053/พ.1/e.1/2566 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
11 จ้างเหมาซ่อมแซมบูรณะทรัพย์สิน ในพื้นที่ควบคุมของหมวดทางหลวงภูเงิน ทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน กันทรลักษ์ - กันทรารมย์ ที่ กม.16+150 (ด้านซ่้ายทาง) ตามใบสั่งจ้าง 636/-/65/248 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2565 05/07/2565 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
12 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน แยกการช่าง - นากระแซง ที่บริเวณ กม.327+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/12/2564 คค 06053/พ.1/e.9/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
13 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ระหว่าง กม.69+312 - กม.70+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/12/2564 คค 06053/พ.1/e.10/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
14 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว กิจกรรม ปรับปรุงไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 2127 ตอน ศิวาลัย – สำโรงเกียรติ ระหว่าง กม.4+215 - กม.6+200 ระยะทาง 1.985 กิโลเมตร 23/12/2564 คค 06053/พ.1/e.2/2565 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
15 ASPHALT CONCRETE (HOT MIX) จำนวน 90 ตัน 06/02/2562 636/60/62/78 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 19 รายการ