f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อแผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง DIAMOND GRADE FLUORESCENT ขนาด 30 นิ้ว 26/05/2563 636/60/63/175 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/2563 636/40/63/174 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
3 ซื้อหินใหญ่ ขนาด 15-30 cm. จำนวน 46 ลบ.ม. (69 ตัน) 26/05/2563 636/60/63/173 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
4 ซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 4 รายการ 25/05/2563 636/40/63/170 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
5 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC. 21/05/2563 636/60/63/169 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
6 ซื้อทรายหยาบจำนวน 17 ลบ.ม. 20/05/2563 636/60/63/168 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
7 ซื้อปูนซีเมนต์ผสม จำนวน 145 ถุง 19/05/2563 636/60/63/167 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
8 จ้างเหมาซ่อมแซมบูรณะทรัพย์สินราชการที่เสียหายให้คืนสู่สภาพเดิมและใช้งานได้ตามปกติพื้นที่ควบคุมของหมวดทางหลวงศรีรัตนะ ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงินที่ กม.4+660 (เกาะกลางถนน) 19/05/2563 636/-63/166 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
9 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 21 รายการ 15/05/2563 636/63/60/165 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
10 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 9 รายการ 14/05/2563 636/60/63/163 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
11 ซื้อวัสดุโยธาจำนวน 9 รายการ 14/05/2563 636/60/63/160 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
12 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC. 14/05/2563 636/60/63/162 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
13 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ 180 KSC. 14/05/2563 636/60/63/161 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ 13/05/2563 636/40/63/157 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
15 ซื้อวัสดุโยธาจำนวน 3 รายการ 13/05/2563 636/60/63/159 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 465 รายการ