f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC. 14/05/2563 636/60/63/162 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
2 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ 180 KSC. 15/05/2563 636/60/63/161 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
3 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 3 รายการ 05/05/2563 636/60/63/152 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
4 จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการหมวดทางหลวงน้ำขุ่น ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง (แบบโมเดิร์น) ปริมาณงาน 1 หลัง 22/04/2563 คค 06053/พ.1/e.33/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
5 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2335 ตอน ภูมิซรอล - สำโรงเกียรติ ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000 - กม.27+393 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/04/2563 คค 06053/พ.1/e.32/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
6 งานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน บ้านด่าน - ซำหวาย ระหว่าง กม.27+500 - กม.30+800 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 คค 06053/พ.1/e.30/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
7 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ภูเงิน - แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ระหว่าง กม.51+975 , กม.71+240 ปริมาณงาน 2 แห่ง 07/04/2563 คค 06053/พ.1/e.31/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
8 งานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 2214 ตอน นากระแซง - บ้านดวน ระหว่าง กม.14+450 - กม.16+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 คค 06053/พ.1/e.29/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
9 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ภูเงิน - แยกการช่าง ระหว่าง กม.51+848 - กม.53+295 (LT.,RT.) เป็นตอนๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2563 คค 06053/พ.1/e.25/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
10 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงศรีรัตนะ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ปริมาณงาน 1 หลัง 03/04/2563 คค 06053/พ.1/e.26/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
11 ก่อสร้างอาคารที่ทำการหมวดทางหลวงศรีรัตนะ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง (แบบโมเดิร์น) ปริมาณงาน 1 หลัง 03/04/2563 ศก.2/31/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
12 ก่อสร้างอาคารที่ทำการหมวดทางหลวงน้ำขุ่น ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง (แบบโมเดิร์น) ปริมาณงาน 1 หลัง 03/04/2563 ศก.2/32/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
13 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2127 ตอน ศิวาลัย - สำโรงเกียรติ ตอน 1 ระหว่าง กม.2+000 - กม.12+900 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2563 636/-/63/132 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
14 างงานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน ตอน 2 ระหว่าง กม.4+866 - กม.5+014 (LT.,RT.), กม.11+535 - กม.11+594 และ กม.11+612 - กม.11+672 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/03/2563 636/-/63/133 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
15 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2111 ตอน โพนปลัด - ขุนหาญ ตอน 1 ระหว่าง กม.21+720 - กม.24+660 (LT.,RT) เป็นตอนๆ ปริมาณงาน 2 แห่ง 30/03/2563 ศก.2/23/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 72 รายการ