f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุโยธาจำนวน 34 รายการ 24/09/2563 636/60/63/317 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
2 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. จำนวน 23 CU.M. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2563 636/60/63/306 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
3 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. จำนวน 31 CU.M. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2563 636/60/63/307 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
4 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. จำนวน 30 CU.M. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2563 636/60/63/308 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
5 จ้างเหมาผลิตป้ายจราจร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 18/09/2563 636/-/63/299 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
6 จ้างเหมาผลิตป้ายจราจร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 18/09/2563 636/-/63/299 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
7 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ 210 KSC. จำนวน 18 ลบ.ม. 17/09/2563 636/60/63/296 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
8 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบติดผนัง) ขนาด 18000บีทียู 17/09/2563 636/40/63/294 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
9 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบติดผนัง) ขนาด 12000 17/09/2563 636/40/63/293 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
10 ซื้อASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE จำนวน 127 ตัน 16/09/2563 636/60/63/297 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
11 จ้างเหมาตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง 16/09/2563 636/-/63/291 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
12 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2563 636/60/63/290 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
13 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 9 รายการ 15/09/2563 636/60/63/287 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
14 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2563 636/60/63/289 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
15 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 13 รายการ 11/09/2563 636/60/63/288 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 100 รายการ