f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ภูเงิน - แยกการช่าง บริเวณ กม.50+209 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/05/2567 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
2 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ประจำปี 2567 รหัสงาน 33220 งานป้ายแขวนสูงบนทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ภูเงิน - แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ระหว่าง กม.54+450 - กม.87+150 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง 03/05/2567 คค 06053/พ.1/e.32/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
3 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2111 ตอน โพนปลัด - ขุนหาญ ระหว่าง กม.27+650 - กม.27+950 (เป็นตอ 01/05/2567 คค 06053/พ.1/e.31/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
4 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2128 ตอน ขุนหาญ - กันทรอม ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000 - กม.10+767 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/04/2567 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
5 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 221 ตอนควบคุม 0103 ตอน แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ระหว่าง กม.90+600 - กม.94+705 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/05/2567 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบน ทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 33400 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความ ปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 2111 ตอน พยุห์ - โพนปลัด ระหว่าง กม.1+408 - กม. 2+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/04/2567 คค 06053/พ.1/e.27/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
7 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่าง ภาค ปี 2567 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะ โครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวง หมายเลข 2171 ตอน ท่าโพธิ์ศรี - น้ำยืน ระหว่าง กม.0+600 - กม.7+325 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2567 คค 06053/พ.1/e.26/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
8 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวง หมายเลข 2125 ตอน บ้านไฮ - กันทรารมย์ ตอน 3 ระหว่าง กม.33+000 - กม.35+220 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 21,802 ตารางเมตร 02/04/2567 คค 06053/พ.1/e.25/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
9 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวง หมายเลข 2214 ตอน นากระแซง - บ้านดวน ตอน 4 ระหว่าง กม.36+600 - กม.41+700 (เป็น ตอนๆ) ปริมาณงาน 21,875 ตารางเมตร 01/04/2567 คค 06053/พ.1/e.24/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
10 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2171 ตอน ท่า โพธิ์ศรี - น้ำยืน ตอน 3 ระหว่าง กม.13+500 - กม.17+150 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 36,500 ตารางเมตร 01/04/2567 คค 06053/พ.1/e.18/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
11 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2125 ตอน บ้านไฮ - กันทรารมย์ ตอน 3 ระหว่าง กม.20+150 - กม.23+000 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 34,194 ตารางเมตร 01/04/2567 คค 06053/พ.1/e.17/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
12 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 4 รายการ 02/05/2567 636/40/67/148 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
13 ประกวดราคาซื้อกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/04/2567 คค 06053/พ.1/e.30/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
14 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ ทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน แยกการช่าง - นากระแซง ตอน 6 ระหว่าง กม.320+436 - กม.364+498 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/04/2567 คค 06053/พ.1/e.13/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
15 งานป้ายแขวนสูงบนทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 24 , ทางหลวงหมายเลข 2085 และทางหลวงหมายเลข 2125 ปริมาณงาน 3 แห่ง 04/04/2567 คค 06053/พ.1/e.11/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 358 รายการ