f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2567 636/45/67/80 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
2 ซื้อน้ำมันดีเซล บี7 3,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/10/2565 636/35/66/1 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ 12/01/2565 636/40/65/83 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
4 ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 19 รายการ 14/10/2564 636/60/65/4 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
5 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดจำนวน 23 รายการ 21/12/2563 636/40/64/48 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
6 จ้างเหมาตัดหญ้าขอบไหล่ทางและลาดคันทาง รหัสงาน 21521 สายทางควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 03/09/2563 636/-/63/272 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 รายการ