f
สภากาแฟเช้า จังหวัดศรีสะเกษ
ลงวันที่ 19/09/2561

เวลา 07.00 น. กระทรวงคมนาคม & กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมี นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์ ผู้อำนวยการเเขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ร่วมกับ เเขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 , เเขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษสำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ เป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟเช้า จังหวัดศรีสะเกษ ประจำเดือนกันยายน 2561 มีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดศรีสะเกษ ภาครัฐ เอกชน ร่วมงานกิจกรรมจำนวนมาก ณ เเขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ โดยมี นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธาน


'