f
ประชุมเชิงปฏิบัติการเเลกเปลี่ยน เรียนรู้ ผู้ควบคุมงานเเละผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน
ลงวันที่ 11/10/2561

เเขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 โดย นายรพี ตั้งทรงสุวรรณ์ ผู้อำนวยการเเขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเเลกเปลี่ยน เรียนรู้ ผู้ควบคุมงานเเละผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการดำเนินการตามสัญญาในปีงบประมาณ 2562 โดยเฉพาะความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมงาน ซึ่งปัจจุบันมีระเบียบ ข้อกำหนด เเนวทางปฏิบัติ นวัตกรรมใหม่ๆ มีผลต่อมาตรฐานงาน จึงทำการปรับพื้นฐาน รื้อฟื้นแนวทางปฏิบัติ และศึกษาวิธีทำงานที่มีประสิทธิภาพ หลากหลายตามข้อจำกัดต่างๆ 

ทั้งนี้เเขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส หล่อโชติอนันต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 ตำเเหน่งที่ 2 เเละ นายประสาท จันทสาร ผู้อำนวยการส่วนควบคุมงานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ ในครั้งนี้ด้วย


'