วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
11 05/03/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2563 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ ระหว่าง กม.269+000 - กม.271+989 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
12 26/02/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2563 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2341 ตอนควบคุม 0100 ตอน ไพรพัฒนา - หนองบัวเรณ ตอน 1 ระหว่าง กม.0+005 - กม.2+262 ปริมาณงาน 15,921 SQ.M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
13 25/02/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างเหมาทำงานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2563 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING บนทางหลวงหมายเลข 2157 ตอนควบคุม 0101 ตอน ขุขันธ์-แยกโคกตาล ระหว่าง กม.1+460-กม.5+654 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 26,481 SQ.M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
14 25/02/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างเหมาทำงานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2563 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING บนทางหลวงหมายเลข 2076 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองฮู - ส้มป่อยน้อย ระหว่าง กม.38+250-กม.40+339 ปริมาณงาน 23,766 SQ.M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
15 25/02/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างเหมาทำงานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2563 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING บนทางหลวงหมายเลข 2341 ตอนควบคุม 0100 ตอน ไพรพัฒนา - หนองบัวเรณ ตอน 1 ระหว่าง กม.4+650 - กม.51+850 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 15,981 SQ.M เผยแพร่ขึ้นเว็บ
16 25/02/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ้างเหมาทำงานกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการบำรุงรักษาทางหลวง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ 2563 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ปริมาณงาน 3 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
17 25/02/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2563 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ – ห้วยขะยุง ระหว่าง กม.290+075 – กม.292+426 ปริมาณงาน 48,430 SQ.M. เวลาทำการ 120 วัน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
18 25/02/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2563 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ – ห้วยขะยุง ตอน 1 ระหว่าง กม.308+930.500 – กม.313+384 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 36,039 SQ.M. เวลาทำการ 90 วัน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
19 25/02/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2563 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ – ห้วยขะยุง ตอน 2 ระหว่าง กม.299+428.500 – กม.301+325 ปริมาณงาน 36,137 SQ.M. เวลาทำการ 90 วัน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
20 25/02/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2563 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2201 ตอนควบคุม 0102 ตอน แยกนาเจริญ – ช่องสะงำ ระหว่าง กม.18+106 - กม.20+415 ปริมาณงาน 21,001 SQ.M. เวลาทำการ 90 วัน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 11 ถึง 20 จาก 30 รายการ