วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 จ้างเหมาบริการตัดเครื่องแบบยามรักษาการณ์ จำนวน 10 ชุด 30/07/2562 638/-/62/271 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
47 วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 27/06/2562 638/60/62/243 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
48 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 220 ตอนควบคุม 0102 ตอน วังหิน - ขุขันธ์ ระหว่างกม.32+812.339 - กม.33+709 ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/06/2562 638/-/62/229 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
49 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านด่าน – เมืองน้อย ที่กม.48+325 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2562 สทล.9 ขท.ศรีสะเกษที่ 1/ผ/35/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
50 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน (รหัสงาน 31300) งานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยทับทัน – ศรีสะเกษ ระหว่าง กม.249+750 - กม.270+950 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/03/2562 สทล.9 ขท.ศรีสะเกษที่ 1/ผ/32/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
51 วัสดุจราจร จำนวน 15 รายการ 16/03/2562 638/60/62/155 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
52 จ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2083 ตอนควบคุม 0102 ตอน หัวช้าง – สะเดา ระหว่าง กม.19+043 –กม.19+677 (เป็นตอนๆ) และทางหลวงหมายเลข 2201 ตอนควบคุม 0102 ตอน แยกนาเจริญ – ช่องสะงำ ระหว่าง กม.41+000 – กม.45+123 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง 19/03/2562 คค 06052/พ.1/e/33/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
53 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 06/03/2562 638/60/62/145 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
54 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 06/03/2562 638/60/62/139 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
55 วัสดุจราจร จำนวน .3 รายการ 06/03/2562 638/60/62/138 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
56 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 1 รายการ 07/02/2562 638/30/62/00076 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
57 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 1 รายการ 07/02/2562 638/30/62/00076 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
58 วัสดุยานพาหนะ 07/02/2562 638/30/62/00071 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
59 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 11 รายการ 01/02/2562 638/40/62/117 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
60 วัสดุยานพาหนะจำนวน 1 รายการ 31/01/2562 638/30/62/000 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 46 ถึง 60 จาก 67 รายการ