วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 20/09/2562 638/30/62/00218 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
47 วัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 20/09/2562 638/60/62/304 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
48 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 20/09/2562 638/30/62/00218 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
49 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 20/09/2562 638/30/62/00218 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
50 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 16/09/2562 638/30/62/00209 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
51 วัสดุอื่นๆ จำนวน 3 รายการ 20/09/2562 638/85/62/305 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
52 วัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 2 รายการ 20/09/2562 638/60/62/302 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
53 วัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 2 รายการ 20/09/2562 638/60/62/303 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
54 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 16/09/2562 638/30/62/00212 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
55 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 16/09/2562 638/30/62/00212 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
56 จ้างผลิตป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ 22/08/2562 638/-/62/290 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
57 วัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 01/08/2562 638/60/62/258 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
58 วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 31/07/2562 638/40/62/273 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
59 จ้างเหมาบริการตัดเครื่องแบบยามรักษาการณ์ จำนวน 10 ชุด 30/07/2562 638/-/62/271 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
60 วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 27/06/2562 638/60/62/243 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 46 ถึง 60 จาก 80 รายการ