วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 12 รายการ 24/10/2562 638/40/62/5 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
32 วัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 24/09/2562 638/40/62/306 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
33 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 20/09/2562 638/30/62/00218 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
34 วัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 20/09/2562 638/60/62/304 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
35 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 20/09/2562 638/30/62/00218 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
36 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 20/09/2562 638/30/62/00218 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
37 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 16/09/2562 638/30/62/00209 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
38 วัสดุอื่นๆ จำนวน 3 รายการ 20/09/2562 638/85/62/305 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
39 วัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 2 รายการ 20/09/2562 638/60/62/302 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
40 วัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 2 รายการ 20/09/2562 638/60/62/303 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
41 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 16/09/2562 638/30/62/00212 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
42 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 16/09/2562 638/30/62/00212 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
43 จ้างผลิตป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ 22/08/2562 638/-/62/290 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
44 วัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 01/08/2562 638/60/62/258 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
45 วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 31/07/2562 638/40/62/273 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 31 ถึง 45 จาก 67 รายการ