วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 14/02/2563 638/70/63/00001 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
32 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 04/02/2563 638/60/63/107 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
33 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 9 รายการ 15/01/2563 638/-/63/00010 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
34 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 17/12/2562 638/30/63/00049 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
35 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 17/12/2562 638/30/63/00049 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
36 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 17/12/2562 638/30/63/00050 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
37 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 17/12/2562 638/30/63/00051 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
38 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 17/12/2562 638/30/63/00041 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
39 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 16/12/2562 638/45/63/60 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
40 วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 05/11/2562 638/40/63/19 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
41 วัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ 30/10/2562 638/40/63/10 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
42 วัสดุจราจร จำนวน 20 รายการ 30/10/2562 638/60/63/9 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
43 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 12 รายการ 24/10/2562 638/40/63/5 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
44 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 12 รายการ 24/10/2562 638/40/62/5 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
45 วัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 24/09/2562 638/40/62/306 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 31 ถึง 45 จาก 80 รายการ