วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 03/03/2563 638/60/63/118 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
17 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 03/03/2563 638/60/63/117 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
18 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 14/02/2563 638/70/63/00001 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
19 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 04/02/2563 638/60/63/107 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
20 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 9 รายการ 15/01/2563 638/-/63/00010 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
21 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 17/12/2562 638/30/63/00049 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
22 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 17/12/2562 638/30/63/00049 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
23 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 17/12/2562 638/30/63/00050 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
24 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 17/12/2562 638/30/63/00051 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
25 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 17/12/2562 638/30/63/00041 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
26 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 16/12/2562 638/45/63/60 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
27 วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 05/11/2562 638/40/63/19 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
28 วัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ 30/10/2562 638/40/63/10 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
29 วัสดุจราจร จำนวน 20 รายการ 30/10/2562 638/60/63/9 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
30 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 12 รายการ 24/10/2562 638/40/63/5 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 16 ถึง 30 จาก 67 รายการ