วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ 05/05/2563 638/60/63/200 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
17 วัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 27/04/2563 638/85/63/193 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
18 วัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 07/04/2563 638/70/63/158 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
19 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 07/04/2563 638/60/63/166 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
20 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 07/04/2563 638/60/63/162 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
21 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการบำรุงรักษาทางหลวง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ 2563 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ปริมาณงาน 3 หลัง 14/04/2563 คค 06052/พ.1/e/18/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
22 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 20/03/2563 638/35/63/9 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
23 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ระหว่าง กม.297+520 - กม.313+384 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาทำการ 45 วัน 01/04/2563 คค 06052/พ.1/e/16/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
24 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 10/03/2563 638/30/63/00081 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
25 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 10/03/2563 638/30/63/00080 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
26 จ้างเหมาบริการ จำนวน 2 รายการ 09/03/2563 638/-/63/126 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
27 จ้างเหมายริการ จำนวน 2 รายการ 09/03/2563 638/-/63/126 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
28 จ้างเหมาบริการ จำนวน 2 รายการ 09/03/2563 638/-/63/125 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
29 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 03/03/2563 638/60/63/118 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
30 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 03/03/2563 638/60/63/117 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 16 ถึง 30 จาก 80 รายการ