วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 04/03/2567 638/60/67/82 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
107 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 04/03/2567 638/35/67/9 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
108 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 29/02/2567 638/45/67/79 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
109 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 29/02/2567 638/45/67/80 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
110 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 29/02/2567 638/45/67/81 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
111 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 15/02/2567 638/45/67/75 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
112 วัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 15/02/2567 638/60/67/77 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
113 วัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 15/02/2567 638/60/67/78 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
114 วัสดุจราจร จำนวน 12 รายการ 13/02/2567 638/60/67/73 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
115 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 18 รายการ 13/02/2567 638/40/67/74 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
116 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 13/02/2567 638/45/67/72 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
117 วัสดุจราจร จำนวน 12 รายการ 13/02/2567 638/60/67/73 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
118 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 12/02/2567 638/35/67/8 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
119 ซ่อมยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 12/02/2567 638/-/67/00066 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
120 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 12/02/2567 638/35/67/8 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 106 ถึง 120 จาก 2,553 รายการ