วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 23/03/2563 638/45/63/145 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
107 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 20/03/2563 638/35/63/9 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
108 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2373 ตอนควบคุม 0100 ตอน โนนสำนัก - ดอนไม้งาม ตอน 2 ระหว่าง กม.5+675 - กม.6+155 ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาทำการ 90 วัน 03/04/2563 คค 06052/พ.1/e/17/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
109 วัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 17/03/2563 638/40/63/144 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
110 งานงบประมาณงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน จ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2373 ตอนควบคุม 0100 ตอน โนนสำนัก - ดอนไม้งาม ตอน 3 ระหว่าง กม.6+760 - กม.7+060 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 11 ต้น) 03/04/2563 คค 06052/พ.1/e/14/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
111 งานงบประมาณงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน จ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2341 ตอนควบคุม 0100 ตอน ไพรพัฒนา - หนองบัวเรณ ตอน 4 ระหว่าง กม.27+474 - กม.28+464 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 34 ต้น) 03/04/2563 คค 06052/พ.1/e/13/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
112 วัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 16/03/2563 638/40/63/142 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
113 วัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 16/03/2563 638/40/63/143 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
114 วัสดุจราจร จำนวน 8 รายการ 16/03/2563 638/60/63/141 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
115 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2563 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ ระหว่าง กม.269+000 - กม.271+989 ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาทำการ 90 วัน วงเงินงบประมาณ 9,500,000.- บาท 13/04/2563 คค 06052/พ.1/e/15/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
116 วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 16/03/2563 638/40/63/140 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
117 วัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ 16/03/2563 638/70/63/137 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
118 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 16/03/2563 638/45/63/138 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
119 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 16/03/2563 638/45/63/139 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
120 จ้างเหมาทำงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2563 จ้างเหมาทำงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING บนทางหลวงหมายเลข 2076 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองฮู - ส้มป่อยน้อย ระหว่าง กม.38+250-กม.40+339 ปริมาณงาน 23,766 SQ.M. 15/04/2563 คค 06052/พ.1/e/11/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 106 ถึง 120 จาก 796 รายการ