วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 04/06/2563 638/60/63/225 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
107 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 04/06/2563 638/60/63/225 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
108 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 04/06/2563 638/45/63/229 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
109 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 04/06/2563 638/60/63/226 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
110 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 4 รายการ 04/06/2563 638/40/63/223 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
111 วัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 04/06/2563 638/40/63/223 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
112 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/06/2563 638/35/63/14 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
113 งานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ ทางหลวงหมายเลข 294 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ ระหว่างกม.2+471 - กม.2+917 ปริมาณงาน 14 ต้น 25/05/2563 638/-/63/222 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
114 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 25/05/2563 638/35/63/13 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
115 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ 20/05/2563 638/60/63/216 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
116 วัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ 20/05/2563 638/70/63/219 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
117 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 20/05/2563 638/-/63/217 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
118 วัสดุจราจร จำนวน 9 รายการ 20/05/2563 638/60/63/218 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
119 วัสดุอื่นๆ จำนวน 8 รายการ 20/05/2563 638/85/63/220 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
120 วัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 20/05/2563 638/40/63/221 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 106 ถึง 120 จาก 908 รายการ