วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 จ้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ ตอน ๕ ที่กม.๒๖๙+๐๓๐ 27/03/2563 638/-/63/160 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
92 จ้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ตรางสวาย - ท่าด่าน ตอน ๑ ที่กม.๑๐+๓๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 27/03/2563 638/-/63/159 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
93 จ้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน บ้านด่าน - เมืองน้อย ที่กม.๓๑+๘๔๖ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 27/03/2563 638/-/63/158 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
94 จ้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ตรางสวาย - ท่าด่าน ตอน ๓ ที่กม.๓+๙๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 27/03/2563 638/-/63/157 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
95 จ้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ตรางสวาย - ท่าด่าน ตอน ๔ ที่กม.๖+๙๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 27/03/2563 638/-/63/156 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
96 จ้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน บ้านด่าน - เมืองน้อย ตอน ๒ ที่กม.๗๔+๔๖๗ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 25/03/2563 638/-/63/155 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
97 จ้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ ตอน ๒ ที่กม.๒๖๐+๐๔๒ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 25/03/2563 638/-/63/151 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
98 จ้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน บ้านด่าน - เมืองน้อย ตอน ๓ ที่กม.๘๙+๗๗๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 25/03/2563 638/-/63/152 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
99 จ้างงานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข ๒๓๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ไพรพัฒนา - หนองบัวเรณ ตอน ๖ ระหว่าง กม.๑๗+๙๐๐ - กม.๗๑+๗๙๔ (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณ ๑,๘๓๖ อัน) 25/03/2563 638/-/63/153 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
100 จ้างงานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ระหว่างกม.๒๘๖+๒๐๐ - กม.๒๙๐+๒๒๕ และทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน บ้านด่าน - เมืองน้อย ระหว่างกม.๔๘+๐๐๐ - กม.๔๘+๑๕๐ ปริมาณงาน ๒ แห่ง (ปริมาณ ๑,๘๘๗ อัน) 25/03/2563 638/-/63/154 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
101 วัสดุอื่นๆ จำนวน 5 รายการ 23/03/2563 638/85/63/150 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
102 วัสดุอื่นๆ จำนวน 6 รายการ 23/03/2563 638/85/63/149 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
103 วัสดุจราจร จำนวน 11 รายการ 23/03/2563 638/60/63/148 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
104 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 23/03/2563 638/60/63/147 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
105 วัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 23/03/2563 638/60/63/146 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 91 ถึง 105 จาก 796 รายการ