วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 วัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ 10/06/2563 638/85/63/240 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
92 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ 08/06/2563 638/45/63/236 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
93 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 4 รายการ 08/06/2563 638/40/63/238 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
94 วัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 08/06/2563 638/70/63/239 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
95 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 08/06/2563 638/45/63/237 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
96 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 08/06/2563 638/60/63/235 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
97 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 16 รายการ 05/06/2563 638/40/63/234 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
98 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 15 รายการ 05/06/2563 638/40/63/234 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
99 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 15 รายการ 04/06/2563 638/40/63/228 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
100 วัสดุการเกษตร จำนวน 11 รายการ 04/06/2563 638/70/63/224 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
101 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ 05/06/2563 638/60/63/232 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
102 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 05/06/2563 638/60/63/230 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
103 วัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 05/06/2563 638/70/63/233 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
104 วัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 05/06/2563 638/60/63/231 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
105 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 17 รายการ 04/06/2563 638/40/63/228 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 91 ถึง 105 จาก 908 รายการ