วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 17 รายการ 14/03/2567 638/40/67/92 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
92 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ 12/03/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
93 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 12/03/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
94 วัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 11/03/2567 638/30/67/00068 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
95 วัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 11/03/2567 638/30/67/00067 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
96 วัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 11/03/2567 638/30/67/00067 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
97 วัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ 08/03/2567 638/70/67/90 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
98 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 08/03/2567 638/35/67/10 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
99 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ 07/03/2567 638/60/67/86 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
100 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ 07/03/2567 638/60/67/87 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
101 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 07/03/2567 638/60/67/88 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
102 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 28/02/2567 638/60/67/89 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
103 วัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 2 รายการ 06/03/2567 638/60/67/85 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
104 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 04/03/2567 638/35/67/9 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
105 วัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 04/03/2567 638/60/67/83 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 91 ถึง 105 จาก 2,553 รายการ