วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
901 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 5 รายการ 12/01/2562 638/40/62/100 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
902 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 12/01/2562 638/60/62/99 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
903 วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 09/01/2562 638/40/62/97 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
904 จ้างซ่อมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 09/01/2562 638/-/62/96 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
905 จ้างซ่อมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 09/01/2562 638/-/62/95 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
906 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 09/01/2562 638/60/62/94 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
907 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 09/01/2562 638/60/62/93 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
908 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 04/01/2562 638/60/62/92 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
909 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 04/01/2562 638/45/62/91 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
910 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ 04/01/2562 638/60/62/89 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
911 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 04/01/2562 638/60/62/90 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
912 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 04/01/2562 638/60/62/88 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
913 วัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 04/01/2562 638/85/62/87 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
914 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 04/01/2562 638/35/62/7 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
915 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 24/12/2561 638/45/62/86 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 901 ถึง 915 จาก 957 รายการ