วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
886 วัสดุยานพาหนะจำนวน 1 รายการ 31/01/2562 638/30/62/000 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
887 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 31/01/2562 638//60/62/107 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
888 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 31/01/2562 638/60/62/108 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
889 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 31/01/2562 638/60/62/109 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
890 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 31/01/2562 638/60/62/110 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
891 วัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 3 รายการ 30/01/2562 638/60/62/106 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
892 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 25/01/2562 638/60/62/105 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
893 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 18 รายการ 21/01/2562 638/45/62/103 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
894 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 17/01/2562 638/35/62/8 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
895 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2562 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ตอน 3 ระหว่าง กม.306+112 - กม.307+229 ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาทำการ 180 วัน 13/02/2562 ศก 27/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
896 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2562 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ตอน 2 ระหว่าง กม.305+063 - กม.306+088 ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาทำการ 180 วัน 13/02/2562 ศก 26/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
897 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 15/01/2562 638/45/62/102 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
898 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 12/01/2562 638/45/62/102 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
899 วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 12/01/2562 638/40/62/101 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
900 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 05/01/2562 638/60/62/98 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 886 ถึง 900 จาก 957 รายการ