วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านด่าน - เมืองน้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.39+115 - กม.63+430 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 90 ต้น) 18/04/2567 ศก 1/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
77 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 220 ตอนควบคุม 0101 ตอน ศรีสะเกษ – วังหิน ตอน 1 ระหว่าง กม.6+400 – กม.8+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 43 ต้น) 19/04/2567 ศก 18/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
78 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 294 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ ตอน 1 ระหว่าง กม.1+045 - กม.8+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 91 ต้น) 19/04/2567 ศก 9/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
79 วัสดุจราจร จำนวน 13 รายการ 26/03/2567 638/60/67/99 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
80 วัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ 26/03/2567 638/70/67/100 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
81 วัสดุจราจร จำนวน 7 รายการ 26/03/2567 638/60/67/101 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
82 วัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ 25/03/2567 638/85/67/97 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
83 วัสดุยางแอสฟัลต์ จำนวน ๓ รายการ 21/03/2567 638/60/67/97 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
84 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 19/03/2567 638/45/67/95 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
85 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 18/03/2567 638/70/67/00075 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
86 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2567 638/70/67/0075 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
87 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 27 รายการ 18/03/2567 638/45/67/94 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
88 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
89 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ 15/03/2567 638/45/67/93 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
90 วัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 14/03/2567 638/60/67/91 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 76 ถึง 90 จาก 2,553 รายการ