วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 10 รายการ 02/04/2563 638/-/63/00018 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
77 จ้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน ส้มป่อยน้อย - หัวช้าง ที่กม.๗+๑๖๒ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 31/03/2563 638/-/63/173 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
78 จ้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๒๓๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ไพรพัฒนา - หนองบัวเรณ ที่กม.๕๖+๙๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 31/03/2563 638/-/63/170 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน บ้านด่าน - เมืองน้อย ตอน ๔ ระหว่าง กม.๕๗+๖๕๐ - กม.๕๗+๘๙๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณ ๙ ต้น) 31/03/2563 638/-/63/171 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
80 จ้างงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน บ้านด่าน - เมืองน้อย ตอน ๑ ระหว่าง กม.๔๑+๐๐๐ - กม.๙๕+๒๖๑ (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณ ๑,๙๒๑ อัน) 31/03/2563 638/-/63/172 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
81 วัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ 30/03/2563 638/70/63/155 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
82 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านด่าน - เมืองน้อย ตอน 3 ระหว่าง กม.55+600 - กม.56+560 ปริมาณงาน 1 แห่ง (33 ต้น) 16/04/2563 คค 06052/พ.1/e/19/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
83 วัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 30/03/2563 638/70/63/154 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
84 วัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 30/03/2563 638/70/63/153 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
85 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 30/03/2563 638/60/63/156 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
86 งานจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย จำนวน 1 รายการ 30/03/2563 638/-/63/152 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
87 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 30/03/2563 638/35/63/10 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
88 จ้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ตรางสวาย - ท่าด่าน ตอน ๒ ที่กม.๒+๑๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 27/03/2563 638/-/63/163 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
89 จ้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนบนทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน บ้านด่าน - เมืองน้อย ตอน ๑ ที่กม.๕๓+๑๓๖ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 27/03/2563 638/-/63/162 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
90 จ้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ ตอน ๓ ที่กม.๒๖๑+๓๘๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 27/03/2563 638/-/63/161 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 76 ถึง 90 จาก 796 รายการ