วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 จ้างเหมาบริการ จำนวน 5 รายการ 30/06/2563 638/-/63/253 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
77 วัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 30/06/2563 638/85/63/249 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
78 วัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ 30/06/2563 638/70/63/251 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
79 วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 30/06/2563 638/40/63/250 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
80 วัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 30/06/2563 638/40/63/247 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
81 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 12 รายการ 30/06/2563 638/40/63/252 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
82 วัสดุจราจร จำนวน 10 รายการ 30/06/2563 638/60/63/246 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
83 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 30/06/2563 638/60/63/248 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
84 วัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 29/06/2563 638/85/63/249 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
85 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 17/06/2563 638/35/63/15 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
86 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 16/06/2563 638/60/63/242 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
87 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 16/06/2563 638/60/63/243 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
88 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 16/06/2563 638/60/63/406 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
89 วัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 16/06/2563 638/85/63/244 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
90 วัสดุอื่นๆ จำนวน 3 รายการ 16/06/2563 638/85/63/241 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 76 ถึง 90 จาก 908 รายการ