วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
841 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 31/01/2562 638/60/62/110 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
842 วัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 3 รายการ 30/01/2562 638/60/62/106 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
843 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 25/01/2562 638/60/62/105 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
844 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 18 รายการ 21/01/2562 638/45/62/103 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
845 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 17/01/2562 638/35/62/8 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
846 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2562 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ตอน 3 ระหว่าง กม.306+112 - กม.307+229 ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาทำการ 180 วัน 13/02/2562 ศก 27/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
847 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2562 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ตอน 2 ระหว่าง กม.305+063 - กม.306+088 ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาทำการ 180 วัน 13/02/2562 ศก 26/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
848 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 15/01/2562 638/45/62/102 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
849 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 12/01/2562 638/45/62/102 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
850 วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 12/01/2562 638/40/62/101 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
851 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 05/01/2562 638/60/62/98 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
852 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 5 รายการ 12/01/2562 638/40/62/100 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
853 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 12/01/2562 638/60/62/99 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
854 วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 09/01/2562 638/40/62/97 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
855 จ้างซ่อมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 09/01/2562 638/-/62/96 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 841 ถึง 855 จาก 908 รายการ