วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
826 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ 02/02/2562 638/60/62/119 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
827 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 01/02/2562 638/60/62/118 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
828 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 11 รายการ 01/02/2562 638/40/62/117 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
829 วัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 01/02/2562 638/40/62/110 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
830 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 10 รายการ 01/02/2562 638/40/62/111 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
831 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 01/02/2562 638/60/62/112 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
832 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 01/02/2562 638/60/62/116 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
833 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 01/02/2562 638/45/62/114 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
834 วัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 01/02/2562 638/70/62/113 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
835 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 01/02/2562 638/60/62/115 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
836 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/02/2562 638/35/62/9 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
837 วัสดุยานพาหนะจำนวน 1 รายการ 31/01/2562 638/30/62/000 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
838 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 31/01/2562 638//60/62/107 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
839 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 31/01/2562 638/60/62/108 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
840 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 31/01/2562 638/60/62/109 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 826 ถึง 840 จาก 908 รายการ