วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
811 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 1 รายการ 07/02/2562 638/30/62/00080 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
812 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 1 รายการ 07/02/2562 638/30/62/00079 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
813 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 1 รายการ 07/02/2562 638/30/62/00078 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
814 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 1 รายการ 07/02/2562 638/30/62/00077 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
815 วื้อวัสดุยานพาหนะ 1 รายการ 07/02/2562 638/30/62/00075 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
816 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 1 รายการ 07/02/2562 638/30/62/00074 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
817 วัสดุยานพาหนะ 1 รายการ 07/02/2562 638/30/62/00073 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
818 วัสดุยานพาหนะ 07/02/2562 638/30/62/00076 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
819 วัสดุยานพาหนะ 07/02/2562 638/30/62/00071 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
820 วัสดุยานพาหนะ 08/02/2562 638/30/62/00071 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
821 วัสดุยานพาหนะ 1 รายการ 06/02/2562 638/30/62/00069 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
822 วัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 04/02/2562 638/60/62/121 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
823 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 04/02/2562 638/60/62/120 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
824 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 04/02/2562 638/60/62/122 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
825 วัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 04/02/2562 638/85/62/123 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 811 ถึง 825 จาก 908 รายการ