วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
796 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 12/01/2562 638/45/62/102 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
797 วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 12/01/2562 638/40/62/101 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
798 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 05/01/2562 638/60/62/98 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
799 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 5 รายการ 12/01/2562 638/40/62/100 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
800 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 12/01/2562 638/60/62/99 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
801 วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 09/01/2562 638/40/62/97 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
802 จ้างซ่อมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 09/01/2562 638/-/62/96 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
803 จ้างซ่อมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 09/01/2562 638/-/62/95 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
804 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 09/01/2562 638/60/62/94 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
805 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 09/01/2562 638/60/62/93 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
806 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 04/01/2562 638/60/62/92 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
807 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 04/01/2562 638/45/62/91 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
808 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ 04/01/2562 638/60/62/89 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
809 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 04/01/2562 638/60/62/90 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
810 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 04/01/2562 638/60/62/88 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 796 ถึง 810 จาก 855 รายการ