วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
781 วัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 01/02/2562 638/70/62/113 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
782 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 01/02/2562 638/60/62/115 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
783 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/02/2562 638/35/62/9 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
784 วัสดุยานพาหนะจำนวน 1 รายการ 31/01/2562 638/30/62/000 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
785 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 31/01/2562 638//60/62/107 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
786 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 31/01/2562 638/60/62/108 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
787 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 31/01/2562 638/60/62/109 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
788 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 31/01/2562 638/60/62/110 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
789 วัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 3 รายการ 30/01/2562 638/60/62/106 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
790 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 25/01/2562 638/60/62/105 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
791 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 18 รายการ 21/01/2562 638/45/62/103 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
792 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 17/01/2562 638/35/62/8 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
793 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2562 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ตอน 3 ระหว่าง กม.306+112 - กม.307+229 ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาทำการ 180 วัน 13/02/2562 ศก 27/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
794 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2562 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ตอน 2 ระหว่าง กม.305+063 - กม.306+088 ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาทำการ 180 วัน 13/02/2562 ศก 26/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
795 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 15/01/2562 638/45/62/102 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 781 ถึง 795 จาก 855 รายการ