วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
766 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 2 รายการ 06/03/2562 638/40/62/139 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
767 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 07/03/2562 638/35/62/12 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
768 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 06/03/2562 638/60/62/145 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
769 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 06/03/2562 638/60/62/145 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
770 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 06/03/2562 638/60/62/144 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
771 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 06/03/2562 638/60/62/143 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
772 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 06/03/2562 638/60/62/141 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
773 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 06/03/2562 638/60/62/142 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
774 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 06/03/2562 638/60/62/140 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
775 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 06/03/2562 638/60/62/139 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
776 วัสดุจราจร จำนวน .3 รายการ 06/03/2562 638/60/62/138 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
777 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 05/03/2562 638/60/62/137 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
778 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 05/03/2562 638/45/62/136 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
779 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 01/03/2562 638/45/62/133 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
780 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 01/03/2562 638/35/62/11 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 766 ถึง 780 จาก 908 รายการ