วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
751 ซื้อวัสดุยานพาหนะจำนวน 1 รายการ 13/02/2562 638/30/62/00083 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
752 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 1 รายการ 13/02/2562 638/30/62/00082 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
753 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 1รายการ 13/02/2562 638/30/62/00081 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
754 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 12/02/2562 638/35/62/10 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
755 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 1 รายการ 07/02/2562 638/30/62/00076 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
756 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 1 รายการ 07/02/2562 638/30/62/00076 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
757 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 1 รายการ 07/02/2562 638/30/62/00071 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
758 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 1 รายการ 07/02/2562 638/30/62/00080 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
759 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 1 รายการ 07/02/2562 638/30/62/00079 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
760 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 1 รายการ 07/02/2562 638/30/62/00078 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
761 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 1 รายการ 07/02/2562 638/30/62/00077 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
762 วื้อวัสดุยานพาหนะ 1 รายการ 07/02/2562 638/30/62/00075 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
763 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 1 รายการ 07/02/2562 638/30/62/00074 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
764 วัสดุยานพาหนะ 1 รายการ 07/02/2562 638/30/62/00073 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
765 วัสดุยานพาหนะ 07/02/2562 638/30/62/00076 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 751 ถึง 765 จาก 855 รายการ