วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
751 จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 7 รายการ 04/04/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
752 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ 02/04/2562 638/35/62/00001 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
753 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 28 รายการ 19/04/2562 638/60/62/180 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
754 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 10 รายการ 19/04/2562 638/40/62/182 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
755 วัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 19/04/2562 638/70/62/181 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
756 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 09/04/2562 638/60/62/179 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
757 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 09/04/2562 638/35/62/14 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
758 จ้างผลิตป้ายประชาสัมพันธ์ฯ จำนวน 7 รายการ 04/04/2562 638/-/62/177 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
759 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 04/04/2562 638/60/62/178 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
760 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 04/04/2562 638/60/62/175 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
761 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 04/04/2562 638/60/62/176 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
762 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 03/04/2562 638/60/62/172 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
763 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ 03/04/2562 638/60/62/174 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
764 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 03/04/2562 638/60/62/173 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
765 วัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 03/04/2562 638/60/62/171 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 751 ถึง 765 จาก 957 รายการ