วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
736 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 22/04/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
737 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 22/04/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
738 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 17/04/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
739 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 17/04/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
740 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 17/04/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
741 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 04/04/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
742 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 03/04/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
743 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 03/04/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
744 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 04/04/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
745 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 15/03/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
746 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 15/03/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
747 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 15/03/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
748 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 15/03/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
749 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 15/03/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
750 จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 04/04/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 736 ถึง 750 จาก 957 รายการ