วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
736 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 5 รายการ 15/02/2562 638/40/62/126 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
737 จ้างซ่อมยานพาหนะ 2 รายการ 15/02/2562 638/-/62/00033 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
738 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 1 รายการ 15/02/2562 638/30/62/00089 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
739 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 1 รายการ 15/02/2562 638/30/62/00088 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
740 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 15/02/2562 638/60/62/125 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
741 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 1 รายการ 15/02/2562 638/30/62/00087 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
742 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 15/02/2562 638/60/62/124 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
743 จ้างซ่อมยานพาหนะ 4 รายการ 14/02/2562 638/-/62/00030 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
744 จ้างซ่อมยานพาหนะ 1 รายการ 14/02/2562 638/-/62/00029 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
745 จ้างซ่อมยานพาหนะ 8 รายการ 14/02/2562 638/-/62/00031 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
746 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานโครงการปรับปรุงแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 งานโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ-ห้วยขะยุง ตอน 1 ระหว่าง กม.277+560-กม.279+860 13/02/2562 คค 06052/พ.1/e/31/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
747 จ้างเหมาทำงานโครงการปรับปรุงแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 งานโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 2157 ตอนควบคุม 0101 ตอน ขุขันธ์-แยกโคกตาล ระหว่าง กม.5+000-กม.5+945 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/02/2562 คค 06052/พ.1/e/30/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
748 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 13/02/2562 638/30/62/00086 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
749 ซื้อวัสดุยานพาหนะจำนวน 1 รายการ 13/02/2562 638/30/62/00085 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
750 ซื้อวัสดุยานพาหนะจำนวน 2 รายการ 13/02/2562 638/30/62/00084 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 736 ถึง 750 จาก 855 รายการ