วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 วัสดุอื่นๆ จำนวน 3 รายการ 07/04/2563 638/85/63/163 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
62 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 07/04/2563 638/30/63/00083 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
63 วัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 07/04/2563 638/70/63/158 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
64 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 07/04/2563 638/60/63/165 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
65 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 07/04/2563 638/60/63/164 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
66 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 07/04/2563 638/60/63/166 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
67 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 07/04/2563 638/60/63/162 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
68 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 07/04/2563 638/60/63/162 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
69 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 03/04/2563 638/30/63/00082 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
70 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 03/04/2563 638/30/63/00081 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
71 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 03/04/2563 638/30/63/00080 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
72 จ้างเหมาทำงานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2563 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ระหว่าง กม.297+520 - กม.313+384 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/04/2563 คค 06052/พ.1/e/20/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
73 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ 02/04/2563 638/-/63/00021 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
74 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 7 รายการ 02/04/2563 638/-/63/00020 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
75 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 02/04/2563 638/-/63/00019 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 61 ถึง 75 จาก 796 รายการ