วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 วัสดุจราจร จำนวน 14 รายการ 10/07/2563 638/60/63/265 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
62 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 11 รายการ 08/07/2563 638/40/63/264 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
63 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 08/07/2563 638/60/63/262 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
64 วัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 08/07/2563 638/70/63/263 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
65 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 08/07/2563 638/60/63/261 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
66 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 02/07/2563 638/60/63/259 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
67 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 02/07/2563 638/60/63/260 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
68 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 02/07/2563 638/60/63/255 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
69 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 02/07/2563 638/60/63/256 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
70 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 02/07/2563 638/60/63/254 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
71 วัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 02/07/2563 638/85/63/258 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
72 วัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 02/07/2563 638/70/63/257 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
73 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ 01/07/2563 638/35/63/00001 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
74 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/07/2563 638/35/63/16 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
75 วัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 30/06/2563 638/85/63/249 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 61 ถึง 75 จาก 908 รายการ