วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
706 วัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 19/04/2562 638/70/62/181 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
707 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 09/04/2562 638/60/62/179 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
708 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 09/04/2562 638/35/62/14 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
709 จ้างผลิตป้ายประชาสัมพันธ์ฯ จำนวน 7 รายการ 04/04/2562 638/-/62/177 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
710 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 04/04/2562 638/60/62/178 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
711 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 04/04/2562 638/60/62/175 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
712 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 04/04/2562 638/60/62/176 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
713 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 03/04/2562 638/60/62/172 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
714 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ 03/04/2562 638/60/62/174 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
715 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 03/04/2562 638/60/62/173 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
716 วัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 03/04/2562 638/60/62/171 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
717 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านด่าน – เมืองน้อย ที่กม.48+325 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2562 638/-/62/160 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
718 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านด่าน – เมืองน้อย ที่กม.48+325 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2562 สทล.9 ขท.ศรีสะเกษที่ 1/ผ/35/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
719 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2373 ตอนควบคุม 0100 ตอน โนนสำนัก – ดอนไม้งาม ตอน 1 ที่กม.9+750 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2562 638/-/62/159 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
720 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2373 ตอนควบคุม 0100 ตอน โนนสำนัก – ดอนไม้งาม ตอน 2 ที่กม.16+595 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2562 638/-/62/158 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 706 ถึง 720 จาก 908 รายการ