วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
706 วัสดุยานพาหนะ 07/02/2562 638/30/62/00076 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
707 วัสดุยานพาหนะ 07/02/2562 638/30/62/00071 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
708 วัสดุยานพาหนะ 08/02/2562 638/30/62/00071 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
709 วัสดุยานพาหนะ 1 รายการ 06/02/2562 638/30/62/00069 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
710 วัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 04/02/2562 638/60/62/121 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
711 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 04/02/2562 638/60/62/120 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
712 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 04/02/2562 638/60/62/122 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
713 วัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 04/02/2562 638/85/62/123 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
714 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ 02/02/2562 638/60/62/119 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
715 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 01/02/2562 638/60/62/118 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
716 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 11 รายการ 01/02/2562 638/40/62/117 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
717 วัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 01/02/2562 638/40/62/110 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
718 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 10 รายการ 01/02/2562 638/40/62/111 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
719 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 01/02/2562 638/60/62/112 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
720 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 01/02/2562 638/60/62/116 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 706 ถึง 720 จาก 796 รายการ