วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
706 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 12/12/2562 638/45/63/58 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
707 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้าง จำนวน 1 รายการ 12/12/2562 638/-/63/56 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
708 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้าง จำนวน 2 รายการ 12/12/2562 638/-/63/55 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
709 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 11/12/2562 638/30/63/00047 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
710 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 11/12/2562 638/30/63/00048 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
711 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 11/12/2562 638/30/63/00046 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
712 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 11/12/2562 638/30/63/00045 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
713 638/30/63/00044 11/12/2562 638/30/63/00044 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
714 638/30/63/00043 11/12/2562 638/30/63/00043 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
715 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 11/12/2562 638/30/63/00042 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
716 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 11/12/2562 638/30/63/00041 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
717 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 9 รายการ 11/12/2562 638/-/63/00009 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
718 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 11/12/2562 638/35/63/3 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
719 วัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 3 รายการ 04/12/2562 638/60/63/54 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
720 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้าง ในสายทางควบคุมของหมวดราษีไศล จำนวน 4 รายการ 03/12/2562 638/-/63/52 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 706 ถึง 720 จาก 1,249 รายการ