วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
691 ซื้อวัสดุยานพาหนะจำนวน 2 รายการ 13/02/2562 638/30/62/00084 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
692 ซื้อวัสดุยานพาหนะจำนวน 1 รายการ 13/02/2562 638/30/62/00083 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
693 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 1 รายการ 13/02/2562 638/30/62/00082 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
694 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 1รายการ 13/02/2562 638/30/62/00081 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
695 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 12/02/2562 638/35/62/10 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
696 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 1 รายการ 07/02/2562 638/30/62/00076 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
697 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 1 รายการ 07/02/2562 638/30/62/00076 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
698 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 1 รายการ 07/02/2562 638/30/62/00071 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
699 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 1 รายการ 07/02/2562 638/30/62/00080 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
700 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 1 รายการ 07/02/2562 638/30/62/00079 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
701 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 1 รายการ 07/02/2562 638/30/62/00078 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
702 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 1 รายการ 07/02/2562 638/30/62/00077 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
703 วื้อวัสดุยานพาหนะ 1 รายการ 07/02/2562 638/30/62/00075 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
704 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 1 รายการ 07/02/2562 638/30/62/00074 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
705 วัสดุยานพาหนะ 1 รายการ 07/02/2562 638/30/62/00073 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 691 ถึง 705 จาก 796 รายการ