วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
691 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 06/01/2563 638/35/63/5 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
692 จ้างผลิตป้ายประชาสัมพันธ์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จำนวน 14 รายการ 25/12/2562 638/-/63/70 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
693 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 25/12/2562 638/35/63/4 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
694 งานจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย จำนวน 2 รายการ 18/12/2562 638/-/63/63 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
695 วัสดุจราจร จำนวน 12 รายการ 18/12/2562 638/60/63/64 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
696 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 17/12/2562 638/30/63/00049 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
697 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 17/12/2562 638/30/63/00050 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
698 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 17/12/2562 638/30/63/00051 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
699 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 17/12/2562 638/30/63/00041 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
700 วัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 16/12/2562 638/60/63/61 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
701 วัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 1 รายการ 16/12/2562 638/60/63/62 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
702 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 16/12/2562 638/45/63/60 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
703 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 16/12/2562 638/45/63/60 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
704 งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้างทาง ในสายทางควบคุมของหมวดทางหลวงศรีสะเกษ จำนวน 2 รายการ 16/12/2562 638/-/63/59 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
705 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 12/12/2562 638/60/63/57 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 691 ถึง 705 จาก 1,249 รายการ