วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
691 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 17/04/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
692 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 04/04/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
693 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 03/04/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
694 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 03/04/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
695 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 04/04/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
696 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 15/03/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
697 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 15/03/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
698 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 15/03/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
699 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 15/03/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
700 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 15/03/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
701 จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 04/04/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
702 จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 7 รายการ 04/04/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
703 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ 02/04/2562 638/35/62/00001 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
704 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 28 รายการ 19/04/2562 638/60/62/180 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
705 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 10 รายการ 19/04/2562 638/40/62/182 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 691 ถึง 705 จาก 908 รายการ