วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
661 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ 03/04/2562 638/60/62/174 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
662 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 03/04/2562 638/60/62/173 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
663 วัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 03/04/2562 638/60/62/171 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
664 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านด่าน – เมืองน้อย ที่กม.48+325 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2562 638/-/62/160 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
665 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านด่าน – เมืองน้อย ที่กม.48+325 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2562 สทล.9 ขท.ศรีสะเกษที่ 1/ผ/35/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
666 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2373 ตอนควบคุม 0100 ตอน โนนสำนัก – ดอนไม้งาม ตอน 1 ที่กม.9+750 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2562 638/-/62/159 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
667 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2373 ตอนควบคุม 0100 ตอน โนนสำนัก – ดอนไม้งาม ตอน 2 ที่กม.16+595 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2562 638/-/62/158 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
668 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยทับทัน – ศรีสะเกษ ที่กม.251+150 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2562 638/-/62/157 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
669 งานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยทับทัน – ศรีสะเกษ ระหว่าง กม.260+950 - กม.271+989 และทางหลวงหมายเลข 2167 ตอนควบคุม 0100 ตอนตะรางสวาย – ท่าด่าน ระหว่างกม.20+286 – กม.20+531 ปริมาณงาน 2 แห่ง 03/04/2562 638/-/62/156 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
670 จ้างงานเครื่องหมายนำทางทล.226ตอนศรีสะเกษ-ห้วยขะยุงระหว่างกม.301+150-กม.303+306,ทล.294ตอนทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษระหว่างกม.8+942-กม.10+965,ทล.220ตอนวังหิน-ขุขันธ์ระหว่างกม.50+975-กม.51+520และทล.2448ตอนทางเข้าอุทุมพรพิสัยระหว่างกม.0+000-กม.0+490ปริมาณงาน 4แห่ง 03/04/2562 638/-/62/155 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
671 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน (รหัสงาน 31300) งานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยทับทัน – ศรีสะเกษ ระหว่าง กม.249+750 - กม.270+950 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2562 สทล.9 ขท.ศรีสะเกษที่ 1/ผ/32/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
672 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไข อุบัติเหตุทางถนน จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 220 ตอน วังหิน-ขุขันธ์ ระหว่าง กม.50+330-กม.51+700 และบนทางหลวงหมายเลข 2086 ตอน เ 03/04/2562 คค 06052/พ.1/e34/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
673 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน (รหัสงาน 31100) งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2201 ตอนควบคุม 0102 ตอน แยกนาเจริญ – ช่องสะงำ ระหว่าง กม.45+450 - กม.53+623 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/04/2562 638/-/62/153 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
674 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน (รหัสงาน 31100) งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 2373 ตอนควบคุม 0100 ตอน โนนสำนัก – ดอนไม้งาม ระหว่าง กม.0+010 - กม.16+000 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/04/2562 638/-/62/152 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
675 วัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 3 รายการ 28/03/2562 638/60/62/169 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 661 ถึง 675 จาก 855 รายการ