วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
661 จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 20/06/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
662 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 19/06/2562 638/60/62/231 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
663 วัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ 19/06/2562 638/70/62/232 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
664 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 220 ตอนควบคุม 0102 ตอน วังหิน - ขุขันธ์ ระหว่างกม.32+812.339 - กม.33+709 ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/06/2562 638/-/62/229 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
665 วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 19/06/2562 638/40/62/230 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
666 วัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ 18/06/2562 638/40/62/226 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
667 วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 18/06/2562 638/40/62/225 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
668 จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 18/06/2562 638/-/62/228 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
669 จ้างเหมาซ่อมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 18/06/2562 638/-/62/227 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
670 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ 14/06/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
671 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 14 รายการ 14/06/2562 638/40/62/222 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
672 งานจ้างเหมาผลิตป้าย จำนวน 1 ป้าย 14/06/2562 638/-/62/223 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
673 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 11 รายการ 14/06/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
674 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 13/06/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
675 วัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 12/06/2562 638/85/62/221 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 661 ถึง 675 จาก 957 รายการ