วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
646 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ 28/05/2562 638/60/62/208 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
647 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 28/05/2562 638/60/62/210 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
648 วัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 28/05/2562 638/70/62/209 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
649 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 28/05/2562 638/60/62/207 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
650 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 16/05/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
651 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 16/05/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
652 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 27/05/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
653 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 27/05/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
654 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 27/05/2562 638/60/62/206 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
655 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 16/05/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
656 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 16/05/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
657 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 16/05/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
658 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 16/05/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
659 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 14/05/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
660 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 14/05/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 646 ถึง 660 จาก 908 รายการ