วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
631 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 06/06/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
632 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 06/06/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
633 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 07/05/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
634 วัสดุจราจร จำนวน 8 รายการ 10/06/2562 638/60/62/220 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
635 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 10/06/2562 638/45/62/219 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
636 วัสดุจราจร จำนวน 9 รายการ 06/06/2562 638/60/62/218 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
637 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ 05/06/2562 638/60/62/213 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
638 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 05/06/2562 638/60/62/214 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
639 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 14 รายการ 05/06/2562 638/40/62/215 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
640 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 05/06/2562 638/60/62/217 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
641 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 05/06/2562 638/60/62/216 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
642 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 30/05/2562 638/35/62/17 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
643 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 16/05/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
644 วัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 3 รายการ 29/05/2562 638/60/62/212 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
645 วัสดุจราจร จำนวน 16 รายการ 28/05/2562 638/60/62/211 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 631 ถึง 645 จาก 908 รายการ