วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
616 วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 19/06/2562 638/40/62/230 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
617 วัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ 18/06/2562 638/40/62/226 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
618 วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 18/06/2562 638/40/62/225 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
619 จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 18/06/2562 638/-/62/228 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
620 จ้างเหมาซ่อมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 18/06/2562 638/-/62/227 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
621 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ 14/06/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
622 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 14 รายการ 14/06/2562 638/40/62/222 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
623 งานจ้างเหมาผลิตป้าย จำนวน 1 ป้าย 14/06/2562 638/-/62/223 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
624 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 11 รายการ 14/06/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
625 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 13/06/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
626 วัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 12/06/2562 638/85/62/221 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
627 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 12/06/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
628 จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 12/06/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
629 จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 10 รายการ 11/06/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
630 จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 06/06/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 616 ถึง 630 จาก 908 รายการ