วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 จ้างเฉพาะเจาะจง จำนวน 5 รายการ 16/07/2563 638/-/63/00024 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
47 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 15/07/2563 638/30/63/00120 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
48 จ้างเหมาบริการ จำนวน 2 รายการ 14/07/2563 638/-/63/268 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
49 วัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 14/07/2563 638/40/63/271 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
50 วัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 14/07/2563 638/60/63/270 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
51 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 14/07/2563 638/-/63/00023 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
52 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 14/07/2563 638/30/63/00110 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
53 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 14/07/2563 638/35/63/17 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
54 วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 13/07/2563 638/40/63/269 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
55 จ้างเหมาบริการ จำนวน 2 รายการ 13/07/2563 638/40/63/268 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
56 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 13/07/2563 638/-/63/267 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
57 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 13/07/2563 638/-/63/266 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
58 จ้างเหมาบริการ จำนวน 2 รายการ 13/07/2563 638/-/63/368 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
59 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 13/07/2563 638/-/63/366 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
60 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 13/07/2563 638/-/63/367 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 46 ถึง 60 จาก 908 รายการ