วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 9 รายการ 13/04/2563 638/-/63/00022 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
47 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 13/04/2563 638/35/63/11 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
48 จ้างงานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๑ ปริมาณงาน ๒ หลัง 10/04/2563 638/-/63/186 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
49 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0502 ตอน แยกโคกตาล - หัวช้าง ระหว่าง กม.287+000 - กม.287+972 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 1,944 ม.) 28/04/2563 คค 06052/พ.1/e/22/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
50 จ้างเหมาบริการ จำนวน 4 รายการ 09/04/2563 638/-/63/168 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
51 จ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง จำนวน 3 รายการ 09/04/2563 638/-/63/167 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
52 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 07/04/2563 638/60/63/166 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
53 จ้างก่อสร้างงานกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6 ) หัวหน้าหมวดทางหลวงอุทุมพรพิสัย แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ปริมาณงาน 1 หลัง 30/04/2563 คค 06052/พ.1/e/21/2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
54 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ 07/04/2563 638/60/63/157 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
55 วัสดุจราจร จำนวน 11 รายการ 07/04/2563 638/60/63/160 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
56 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 07/04/2563 638/60/63/161 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
57 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 07/04/2563 638/60/63/159 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
58 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 07/04/2563 638/30/63/00092 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
59 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 07/04/2563 638/30/63/00091 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
60 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 07/04/2563 638/30/63/00090 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 46 ถึง 60 จาก 796 รายการ