วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2201 ตอนควบคุม 0102 ตอน แยกนาเจริญ – ช่องสะงำ ตอน 1 ระหว่าง กม.25+248 – กม.27+725 ปริมาณงาน 35,801 SQ.M. 01/05/2567 คค 06052/พ.1/e/29/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
47 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2373 ตอนควบคุม 0100 ตอน โนนสำนัก - ดอนไม้งาม ระหว่าง กม.19+650 - กม.20+390 ปริมาณงาน 6,860 SQ.M. 30/04/2567 คค 06052/พ.1/e/32/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
48 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 09/04/2567 638/60/67/103 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
49 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 220 ตอนควบคุม 0102 ตอน วังหิน – ขุขันธ์ ระหว่าง กม.51+519 – กม.56+174 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 25,902 SQ.M. 01/05/2567 คค 06052/พ.1/e/25/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
50 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 09/04/2567 638/60/67/102 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
51 วัสดุจราจร จำนวน 11 รายการ 09/04/2567 638/60/67/109 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
52 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 09/04/2567 638/45/67/105 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
53 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2201 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน ขุขันธ์ – แยกนาเจริญ – ช่องสะงำ ระหว่าง กม.10+975 – กม.18+499 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 32,524 SQ.M. 30/04/2567 คค 06052/พ.1/e/23/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
54 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอนควบคุม 0202 ตอน เมืองน้อย – กันทรารมย์ ตอน 2 ระหว่าง กม.96+562 – กม.109+785 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 34,572.000 30/04/2567 คค 06052/พ.1/e/22/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
55 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2404 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาคำใหญ่ - เมืองน้อย ระหว่าง กม.18+394 - กม.21+396 ปริมาณงาน 18,234 SQ.M. 30/04/2567 คค 06052/พ.1/e/24/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
56 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอนควบคุม 0202 ตอน เมืองน้อย – กันทรารมย์ ตอน 1 ระหว่าง กม.89+222 - กม.102+863 (เป็นตอนๆ) 30/04/2567 คค 06052/พ.1/e/21/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
57 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 11800 งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวงระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านด่าน – เมืองน้อย ระหว่าง กม.40+700 – กม.45+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/04/2567 คค 06052/พ.1/e/20/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
58 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รหัสงาน 11800 งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวงระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 2373 ตอน โนนสำนัก - ดอนไม้งาม ระหว่าง กม.3+759 - กม.7+500(เป็นตอนๆ)ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/04/2567 คค 06052/พ.1/e/19/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
59 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ของใช้สิ้นเปลืองโรงงาน จำนวน 13 รายการ 05/04/2567 638/30/67/00079 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
60 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 220 ตอนควบคุม 0101 ตอน ศรีสะเกษ – วังหิน ตอน 2 ระหว่าง กม.12+865 – กม.14+880 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 41 ต้น) 19/04/2567 คค 06052/พ.1/e/10/2567 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 46 ถึง 60 จาก 2,553 รายการ