วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 วัสดุก่อสร้าง 19 รายการ 05/05/2564 638/60/64/153 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
17 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 05/05/2564 638/60/64/155 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
18 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 05/05/2564 638/45/64/154 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
19 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2564) 29/04/2564 ไตมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึง มีนาคม 2564) แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
20 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 29/04/2564 638/60/64/151 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
21 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 29/04/2564 638/35/64/16 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
22 วัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 33 รายการ 27/04/2564 638/40/64/149 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
23 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 27/04/2564 638/45/64/150 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
24 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 27/04/2564 638/60/64/148 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
25 งานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 รายการ 26/04/2564 638/-/64/147 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
26 จ้างเหมาบริการผลิตป้ายฯ จำนวน 1 รายการ 22/04/2564 638/-/64/146 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
27 จ้างเหมาบริการผลิตป้ายฯ จำนวน 1 รายการ 22/04/2564 638/-/64/146 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
28 วัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 3 รายการ 22/04/2564 638/60/64/145 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
29 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 20/04/2564 638/-/64/00101 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
30 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 20/04/2564 638/-/64/00100 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 16 ถึง 30 จาก 1,249 รายการ