วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 วัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 07/05/2567 638/60/67/117 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
17 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 03/05/2567 638/35/67/13 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
18 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 29/04/2567 638/45/67/116 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
19 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 29/04/2567 638/45/67/115 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
20 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอนควบคุม 0202 ตอน เมืองน้อย - กันทรารมย์ ระหว่าง กม.95+575 - กม.95+847 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 727 ม.) 23/04/2567 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
21 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 19/04/2567 638/-/67/00103 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
22 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 19/04/2567 638/30/67/00088 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
23 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 19/04/2567 638/30/67/00087 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
24 วัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 18/04/2567 638/30/67/00086 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
25 วัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 18/04/2567 638/30/67/00084 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
26 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 18/04/2567 638/30/67/00081 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
27 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 18/04/2567 638/30/67/00085 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
28 วัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 18/04/2567 638/30/67/00085 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
29 จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ฯ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 จำนวน 8 รายการ 11/04/2567 638/-/67/113 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
30 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 11/04/2567 638/45/67/112 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 16 ถึง 30 จาก 2,553 รายการ