วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้าบริเวณลาดข้างทาง ในสายทางควบคุมของหมวดทางหลวงราษีไศล จำนวน 4 รายการ 03/08/2563 638/-/63/284 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
17 จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยเพิ่มเติม จำนวน 2 รายการ 23/07/2563 638/-/63/283 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
18 งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้าบริเวณลาดข้างทาง ในสายทางควบคุมของหมวดทางหลวงขุขันธ์ จำนวน 1 รายการ 23/07/2563 638/-/63/282 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
19 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 22/07/2563 638/30/63/00141 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
20 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 22/07/2563 638/30/63/00137 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
21 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 22/07/2563 638/30/63/00134 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
22 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 22/07/2563 638/30/63/00143 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
23 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 22/07/2563 638/30/63/00140 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
24 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 22/07/2563 638/30/63/00139 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
25 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 22/07/2563 638/30/63/00138 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
26 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 22/07/2563 638/30/63/00136 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
27 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 22/07/2563 638/30/63/00135 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
28 งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้าบริเวณลาดข้างทาง ในสายทางควบคุมของหมวดทางหลวงภูสิงห์ จำนวน 2 รายการ 22/07/2563 638/-/63/281 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
29 งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้าบริเวณลาดข้างทาง ในสายทางควบคุมของหมวดทางหลวงศรีสะเกษ จำนวน 2 รายการ 22/07/2563 638/-/63/280 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
30 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 20/07/2563 638/45/63/277 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 16 ถึง 30 จาก 908 รายการ