วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ 07/05/2563 638/60/63/201 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
17 วัสดุจราจร จำนวน 8 รายการ 07/05/2563 638/60/63/206 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
18 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 07/05/2563 638/60/63/205 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
19 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ 07/05/2563 638/60/63/200 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
20 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 07/05/2563 638/45/63/211 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
21 วัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 07/05/2563 638/60/63/212 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
22 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 07/05/2563 638/45/63/203 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
23 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 30/04/2563 638/45/63/203 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
24 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 07/05/2563 638/45/63/207 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
25 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 07/05/2563 638/60/63/209 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
26 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 07/05/2563 638/60/63/208 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
27 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ 05/05/2563 638/60/63/200 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
28 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 05/05/2563 638/60/63/197 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
29 วัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ 05/05/2563 638/40/63/196 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
30 วัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 05/05/2563 638/70/63/199 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 16 ถึง 30 จาก 796 รายการ